mau don de nghi cap phep nhap khau trang thiet bi y te

Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

PHỤ LỤC 2 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế) Tên đơn vị nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: …………… ………..,ngày…..tháng…..năm…..   ĐƠN XIN NHẬP KHẨU...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 2515/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT...

quyet dinh 23/2007/QD-BYT

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ Số: 23/2007/QĐ-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007                             QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm...

Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1738/QLCL-CL1 V/v trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015...

Nghi dinh 38/2012/ND-CP Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat an toan thuc pham

Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  CHÍNH PHỦ ______Số: 38/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm ________________________   Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm...

Nghi dinh 134/2016/ND-CP

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

CHÍNH PHỦ _______ Số: 134/2016/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________   Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19...

Chuyển phát nhanh từ Quảng Ninh đến Vĩnh Long chất lượng, uy tín, giá cạnh tranh

Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 134/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO...

Giai phong hang cho ket qua giam dinh

Giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa

Giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa   Hỏi:  Bên em nhập một lô hàng nhưng xui sao lại được mấy bác hải quan đề nghị lấy mẫu yêu cầu Phân tích phân loại (PTPL) - giám định lại mã HS và công ty đã làm công văn xin giải phóng hàng và cam kết nộp thuế...

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế Chương I  GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Chương II GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER Chương III  GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Chương IV GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Chương V  BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG...

Nghi dinh 134/2016/ND-CP

Thông tư 04/2007/TT-BTM về xuấ nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

BỘ THƯƠNG MẠI Số: 04/2007/TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và...