Danh mục phương tiện PCCC yêu cầu phải kiểm định

Danh mục phương tiện PCCC yêu cầu phải kiểm định I. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hoá chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy...

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Nhật Bản về Việt nam qua EMS

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Nhật Bản về Việt nam qua EMS Chi phí chuyển hàng, gửi hàng từ Nhật Bản về Việt Nam bằng dịch vụ chuyển phát nhanh là bao nhiêu? Làm thế nào để có thể gửi hàng từ Nhật về Việt Nam một cách rẻ và tiện lợi nhất? Khi đất nước bước vào...

Mẫu chứng từ tờ khai xuất nhập khẩu phụ lục 3 TT38

Bảng kê chứng từ phụ lục III PHỤ LỤC III MẪU CHỨNG TỪ IN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)   STT Tên chứng từ 1 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) 2 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) 3 Tờ khai hàng hóa nhập...

Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ giao nhận bảo quản hàng hóa bằng đường thủy nội địa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1865/1999/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1999   QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1865/1999/QĐ-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH THỂ LỆ VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ,...

Thủ tục làm công bố sản phẩm nước tăng lực

Thủ tục làm công bố sản phẩm nước tăng lực Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký công bố chất lượng sản phẩm nước tăng lực cho mục đích lưu hành tại Việt Nam: Đối với sản phẩm nhập khẩu - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng). -...

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ TẠM NHẬP TÁI XUẤT

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ TẠM NHẬP TÁI XUẤT - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người khai hải quan đăng ký, khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu (tạm nhập) và xuất trình hồ sơ hải quan, thực tế hàng hoá (khi có yêu cầu) cho cơ quan hải quan. + Bước 2: Cơ...

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ - Trình tự thực hiện: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải...

Tạm nhập tái xuất là gì?

Tạm nhập tái xuất là gì? Tạm nhập tái xuất được quy định là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập tái xuất được...

Điều kiện bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển Điều kiện bảo hiểm là những điều quy định phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm đối với những rủi ro tổn thất của đối tượng bảo hiểm. Vì vậy, phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm phụ thuộc vào các điều kiện bảo hiểm mà...