Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh, tiết kiệm

Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh, tiết kiệm

Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian của bạn

Indochinapost hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa

Dịch vụ thông quan hàng hóa của Indochinapost
Dịch vụ thông quan hàng hóa của Indochinapost
 

 

 

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 
 
  Quy trình cơ bản
 
  Quy trình chi tiết
 
    IDA – Khai thông tin nhập khẩu
 
    IDB – Gọi thông tin khai nhập khẩu
 
    IDC – Đăng ký tờ khai nhập khẩu
 
    IDD – Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
 
    IDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
 
    IDE – Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
 
    IID – Tham chiếu tờ khai nhập khẩu
 
 

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

 
 
  Quy trình cơ bản
 
  Quy trình chi tiết
 
    EDA – Khai thông tin xuất khẩu
 
    EDB – Gọi thông tin khai xuất khẩu
 
    EDC – Đăng ký tờ khai xuất khẩu
 
    EDD – Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức
 
    EDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu
 
    EDE – Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu
 
    IEX – Tham chiếu tờ khai xuất khẩu
 
 

CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG

 
 
  Khai báo hóa đơn điện tử
 
 
  IVA – Đăng ký hóa đơn điện tử
 
 
  IVA01 – Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
 
 
  IIV – Tham chiếu thông tin hóa đơn/packing list
 
  Khai bổ sung sau thông quan
 
 
  AMA – Khai thông tin sửa đổi bổ sung
 
 
  AMB – Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
 
 
  AMC – Đăng ký tờ khai bổ sung
 
 
  IAD – Tham chiếu tờ khai bổ sung
 
 

Đăng ký danh mục miễn thuế

 

 
 
  TEA – Khai danh mục miễn thuế
 
 
  TEB – Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi
 
 
  ITE – Tham chiếu danh mục miễn thuế
 
  Hàng hóa tạm nhập – tái xuất
 
 
  TIA – Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập – tái xuất
 
 
  TIB – Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập – tái xuất
 
 
  ITI – Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập – tái xuất
 
  Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
 
    HYS – Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
 
    HYE – Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử

Hãy liên hệ INDOCHINAPOST để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết

 

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)