Chuyển phát nhanh từ Quảng Ninh đến Vĩnh Long chất lượng, uy tín, giá cạnh tranh

Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 134/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO...

Giai phong hang cho ket qua giam dinh

Giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa

Giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa   Hỏi:  Bên em nhập một lô hàng nhưng xui sao lại được mấy bác hải quan đề nghị lấy mẫu yêu cầu Phân tích phân loại (PTPL) - giám định lại mã HS và công ty đã làm công văn xin giải phóng hàng và cam kết nộp thuế...

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế Chương I  GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Chương II GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER Chương III  GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Chương IV GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Chương V  BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG...

Nghi dinh 134/2016/ND-CP

Thông tư 04/2007/TT-BTM về xuấ nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

BỘ THƯƠNG MẠI Số: 04/2007/TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và...

Thông tư Số : 05/2014/TT-BCT. Quy định về hoạt động tạm nhập ,tái xuất,tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Thông tư Số : 05/2014/TT-BCT. Quy định về hoạt động tạm nhập ,tái xuất,tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa. Phu luc I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU Phu luc II DANH MỤC HÀNG HÓA TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU Phu luc III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH Phu...

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 30/2014/TT-BNNPTNT  Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT; DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHẢI PHÂN...

Thông tư số 31/2015 /TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 25/12/2015

Thông tư số 31/2015 /TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 25/12/2015. Thông tư này thay thế cho thông tư số 11/2012/TT-BTTTT , quy định danh mục hàng hóa công nghệ thông tin đã qua sử dụng CẤM NHẬP KHẨU. Chương I: Quy định chung Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 2: Giải thích...

Nghi dinh 187/2013/ND-CP

Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

                  CHÍNH PHỦ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            ...

Dich vu van tai duong bo tu Thanh Hoa di Sai Gon

Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu

Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi BỘ TÀI CHÍNH...

Nghi dinh 08/2015/ND-CP

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP- Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

CHÍNH PHỦ Số: 08/2015/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015                            NGHỊ ĐỊNH Quy định chi...