Phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp

Phuong an giai quyet khi hang hoa khong phu hop

Phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp

Trong thương mại quốc tế, việc bình đẳng về lợi ích giữa các bên đóng vai trò quan trọng; quyết định đến sự thành công của giao dịch. Tuy nhiên không thể tránh khỏi trường hợp sai sót xảy ra; khiến cho việc thực hiện hợp đồng bị cản trở, trì hoãn thậm chí là hủy bỏ. Một trong những nguyên nhân khiến các hợp đồng bị chậm trễ/ không thể thực hiện được là do hàng hóa không phù hợp.

Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này; phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Bài viết sẽ đưa ra các phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp : hủy bỏ hợp đồng; khôi phục tính phù hợp của hàng hóa, giảm giá hàng.

Hàng hóa không phù hợp

Như thế nào là hàng hóa không phù hợp?

Căn cứ Điều 39 Luật thương mại năm 2005; quy định về hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thì :

– Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại.

– Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào; mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng.

– Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua.

– Không được bảo quản; đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp; để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

Ví dụ

Phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp
Hủy bỏ hợp đồng khi hàng hóa không phù hợp

Tình huống:

Công ty A ký hợp đồng mua một lô hàng của công ty B; vào thời điểm ký kết hợp đồng công ty B có đưa cho công ty A mẫu hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay khi nhận hàng thì công ty A nhận thấy chất lượng của số hàng này không giống như hàng mẫu đã xem khi giao kết hợp đồng. Công ty A muốn trả lại hàng cho bên bán; nhưng trong hợp đồng khi hai bên ký kết lại không có quy định cụ thể về hàng hóa như thế nào; được xem là không phù hợp với hợp đồng.

Nhận xét:

Theo quy định của pháp luật; nếu hàng hóa không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua; thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng; dù hợp đồng hai bên giao kết không quy định cụ thể hàng hóa không phù hợp với hợp đồng.

Kết luận:

Trong trường hợp này, công ty A (bên mua) và công ty B (bên bán) không quy định cụ thể về hàng hóa; được coi là không phù hợp với hợp đồng.

Tuy nhiên, hàng hóa mà bên bán giao cho công ty A không đảm bảo chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hóa mà bên bán đã giao cho công ty A khi giao kết hợp đồng. Nên theo quy định của pháp luật; công ty A có quyền từ chối nhận số hàng hóa đó.

Phương án giải quyết

Khi gặp những vấn đề về hàng hóa không phù hợp; người mua có thể từ chối nhận hàng hoặc hủy bỏ hợp đồng. Tuy nhiên điều này sẽ gây ra tổn thất về thời gian; tiền bạc và uy tín cho cả 2 bên.

Hang hoa khong phu hop
Phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp

Ngoài cách hủy bỏ hợp đồng do hàng hóa không phù hợp; chúng ta có thể sử dụng các cách sau để giải quyết khi gặp trường hợp hàng hóa không phù hợp:

 • Khôi phục tính phù hợp của hàng hóa
 • Giảm giá hàng

Khôi phục tính phù hợp của hàng hóa

 1. Chỉ được áp dụng nếu tính phù hợp của hàng hóa còn có thể khôi phục được mà không khiến các bên phải chịu các phí tổn hoặc chậm trễ không đáng có; người mua sẽ mất đi quyền áp dụng chế tài hủy hợp đồng.

 2. Để khắc phục các khiếm khuyết người bán có thể:

  -sửa chữa phần hàng hóa không phù hợp

  -giao hàng thay thế.

 3. Người bán có thể

  -chủ động đưa ra lời đề nghị khắc phục các khiếm khuyết.

  -đề nghị người mua gia hạn thêm 1 thời gian hợp lý để thực hiện việc các biện pháp khắc phục.

 4. Người mua cũng phải:

  -tạo cơ hội cho người bán thực hiện việc khôi phục tính phù hợp.

  -Bên mua gia hạn thêm thời gian hợp lý để bên bán hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Giảm giá hàng

 1. Giảm giá hàng chỉ được thực hiện :

  -nếu các biện pháp mang tính khôi phục khác không thể thực hiện được

  -việc tiến hành các biện pháp khôi phục sẽ gây ra các chi phí; chậm trễ không đáng có cho các bên.

 2. Giảm giá hàng được áp dụng bất kể sự không phù hợp của hàng hóa có cấu thành một vi phạm cơ bản hay chưa.

 3. Giảm giá hàng phải tính toán dựa trên cơ sở tỷ lệ sự khác biệt giữa giá trị thực của hàng hóa vào lúc giao hàng và giá trị của hàng hóa nếu hàng phù hợp hợp đồng vào lúc giao hàng.

 4. Giảm giá hàng có thể được áp dụng song song với bồi thường thiệt hại.

  Tuy nhiên, thiệt hại chỉ được tính là phần giá trị hàng hóa đã bị mất đi do không phù hợp với hợp đồng.

Trên đây là các phương án giải quyết khi xảy ra trường hợp hàng hóa không phù hợp.  Huỷ bỏ hợp đồng chỉ là biện pháp cuối cùng được sử dụng khi các biện pháp không khả thi. Trong thực tế, chúng ta có thể hạn chế việc hàng hóa không phù hợp bằng cách

 • thỏa thuận cụ thể về tính phù hợp của hàng hóa trước khi kí kết hợp đồng.
 • sử dụng hợp lý các giới hạn về hủy hợp đồng.
 • tạo điều kiện thiết lập các giao dịch mới giữa các bên dựa trên hợp đồng cũ đã bị hủy.

Indochinapost cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng xuất nhập khẩu và quy trình thực hiện hợp đồng cũng như hỗ trợ quý khách hàng xin giấy phép xuất nhập khẩu của các bộ, ngành liên quan.

Quý khách vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất!

Rate this post
0/5 (0 Reviews)