Các phương thức thanh toán quốc tế mọi doanh nghiệp cần biết

Các phương thức thanh toán quốc tế mọi doanh nghiệp cần biết Phương thức thanh toán quốc tế là cách thức người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu; trong hoạt động thương mại quốc tế.Trong bối cảnh hội nhập ngày một sâu rộng; hoạt động kinh tế đối ngoại được đặt lên quan trọng hơn bao giờ hết....

Phuong an giai quyet khi hang hoa khong phu hop

Phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp

Phương án giải quyết khi hàng hóa không phù hợp Trong thương mại quốc tế, việc bình đẳng về lợi ích giữa các bên đóng vai trò quan trọng; quyết định đến sự thành công của giao dịch. Tuy nhiên không thể tránh khỏi trường hợp sai sót xảy ra; khiến cho việc thực hiện hợp đồng bị cản trở,...