Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế

Các Phương Thức Vận Tải Quốc Tế

Chương I  GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Chương II GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

Chương III  GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Chương IV GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Chương V  BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

1/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)