Thủ tục nhập khẩu nhôm ống

Nhập khẩu nhôm dạng ống

Thủ tục nhập khẩu nhôm ống

Một số thông tư điều chỉnh về thủ tục nhập khẩu nhôm ống của Chính phủ.

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, hồ sơ hải quan thực hiện theo khoản 2 Điều 16.

Mã HS:

Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Một số hướng dẫn xác định mã HS hàng hóa:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;
– Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Với mặt hàng nhôm ống, quý khách hàng có thể tham khảo:

  • Nhóm 76.04 “Nhôm ở dạng thanh, que và hình”;
  • Nhớm 76.08 “Các loại ống và ống dẫn bằng nhôm.”
  • Nhóm 76.10 “Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của cấu kiện (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột) bằng nhôm; tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu”;…
Nhập khẩu nhôm dạng ống
Nhập khẩu nhôm dạng ống

Mã HS nhôm dạng ống

Đề nghị quý khách hàng căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.
Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Indochina Post rất vui lòng được giải đáp thắc mắc của quý khách!

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)