Tag : nhập khẩu nhôm ống

Thủ tục nhập khẩu nhôm ống

Nhập khẩu nhôm dạng ống

Thủ tục nhập khẩu nhôm ống Một số thông tư điều chỉnh về thủ tục nhập khẩu nhôm ống của Chính phủ. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, hồ sơ hải quan thực hiện theo khoản 2 […]