Hợp đồng nhập khẩu mỡ bôi trơn đa dụng gốc Lithium (Part 2)

Thanh toán quốc tế

Nội Dung Chính

Phân tích hợp đồng nhập khẩu mỡ bôi trơn đa dụng gốc Lithium (Singapore-Việt Nam)

Là một nước đang phát triển, Việt Nam đang xích lại gần thế giới thông qua chiếc cầu nối thương mại quốc tế. Phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại giúp cho Việt Nam sử dụng có hiệu quả hơn nguồn nhân lực, tài nguyên, nguồn vốn tự có của mình và tạo được vị trí thích hợp trong dây chuyền hợp  tác và phân công  lao động quốc  tế.

Để giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình xuất nhập khẩu, Indochinapost phân tích hợp đồng mẫu để bạn đọc tham khảo.

PHÂN TÍCH THANH TOÁN

Phân tích yêu cầu mở thư tín dụng

 • Phát hành thư tín dụng không hủy ngang ( Irrevocable L/C) bằng Telex/SWIFT

Ngày yêu cầu mở thư tín dụng: 13/04/2016

 • Ngày hết hạn thư tín dụng: 01/06/2016 tại Singapore
 • Ngày giao hàng chậm nhất: 12/05/2016
 • Các bên liên quan
 • Ngân hàng thông báo: BANK GROUP HEAD OFFICE

Địa chỉ: UOB PLAZA, SINGAPORE 048624

Telex: RS 2000 TYEHUA

Cable: TYEHUABANK

Số tài khoản : *** *** ****

Swift Code: UOVBSGSG

 • Bên thụ hưởng: Công ty TNHH tư nhân Hàng hải Singapore

Địa chỉ: INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903

Đại diện: Ông A- Giám đốc điều hành

 • Bên yêu cầu mở thư tín dụng: Công ty TNHH Sản xuất thương mại VIETNAM

Địa chỉ: phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Ngân hàng phát hành: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
 • Đơn vị tiền: USD Số lượng: 130.806
 • Yêu cầu hối phiếu trả ngay 100%
 • Cho phép giao hàng từng phần và chuyển tải
 • Giao hàng

Cảng xếp hàng: Xếp hàng tại 1 cảng tại China

Cảng dỡ hàng: Cảng Hàng Phòng, Việt Nam

Điều khoản giao hàng (INCORTERM 2010): CIF – Cảng Hải Phòng, Việt Nam

 • Chi tiết hàng hóa
 • Thông số kỹ thuật

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất nhập khẩu
Điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất nhập khẩu

2.      Chứng từ yêu cầu:

 • Hóa đơn thương mại đã ký được cấp bởi bên thụ hưởng (2 bản gốc)
 • Phiếu đóng gói hàng hóa chi tiết đã ký được cấp bởi bên thụ hưởng (2 bản gốc)
 • Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Giấy chứng nhận chất lượng được cấp bởi nhà sản xuất (2 bản gốc)
 • Giấy chứng nhận xuất xứ (1 bản sao). Ngày cấp C/O phải trước hoặc trùng với ngày cấp B/L
 • Giấy chứng nhận phân tích thành phần được cấp bởi nhà sản xuất (2 bản gốc)
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm chuyển nhượng theo điều kiện A trị giá 110% giá trị hóa đơn (2 bản gốc và 2 bản sao), ghi rõ tên và địa chỉ công ty thanh toán khiếu nại tại Hà Nội, Việt Nam. Khiếu nại (nếu có) sẽ được thanh toán như đơn vị tiền tệ của hối phiếu.
 • Bản sao fax hoặc email thông báo cho người mua về việc vận chuyển hàng trong vòng 7 ngày làm việc tính từ sau ngày vận chuyển.
 • Nhận xét:
 • Ưu điểm của việc thanh toán bằng LC:

Đối với người mua – công ty TNHH Việt Nam

Công ty TNHH Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng về nguồn cung cấp hàng hóa cho mình cụ thể ở đây là công ty TNHH Tư nhân Hàng hải Singapore. Bởi lẽ, hầu hết các giấy tờ chứng từ đều được Ngân hàng đối tác kiểm tra và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sai sót này. Công ty Việt Nam được đảm bảo về mặt tài chính rằng Công ty Singapore giao hàng thì mới phải trả tiền hàng.

Đối với người bán – công ty TNHH Tư nhân Hàng hải Singapore

Công ty TNHH Singapore hoàn toàn được đảm bảo thanh toán với bộ chứng từ hợp lệ. Việc thanh toán không phụ thuộc vào nhà nhập khẩu. Người bán sau khi giao hàng tiến hành lập bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản của L/C sẽ được thanh toán bất kể trường hợp người mua không có khả năng thanh toán. Do vậy, công ty Singapore sẽ thu hồi vốn nhanh chóng, không bị ứ đọng vốn trong thời gian thanh toán.

Đối với Ngân hàng phát hành – Vietcombank

Thực hiện nghĩa vụ thanh toán này, Ngân hàng thu được các khoản phí thủ tục. Khi thực hiện nghiệp vụ này, Ngân hàng còn thực hiện được một số nghiệp vụ khác như cho vay xuất khẩu, bảo lãnh, xác nhận, mua bán ngoại tệ… Hơn nữa, thông qua nghiệp vụ này uy tín và vai trò của Ngân hàng trên thị trường tài chính quốc tế được củng cố và mở rộng.

 

 • Nhược điểm của việc thanh toán bằng LC:

Nhược điểm lớn nhất của hình thức thanh toán này là quy trình thanh toán rất tỷ mỷ, máy móc, các bên tiến hành đều rất thận trọng trong khâu lập và kiểm tra chứng từ. Chỉ cần có một sai sót nhỏ trong việc lập và kiểm tra chứng từ cũng là nguyên nhân để từ chối thanh toán. Đối với Ngân hàng phát hành, sai sót trong việc kiểm tra chứng từ cũng dẫn đến hậu quả rất lớn.

Cam kết của bên yêu cầu mở L/C

 • Thư tín dụng được mở theo Hợp đồng thương mại số 165, ngày 12/4/2016. Công ty TNHH Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn toàn về giấy phép Nhập khẩu của mặt hàng Nhập khẩu theo Thư tín dụng
 • Thư tín dụng tuân thủ theo Qui tắc về thực hành thống nhất tín dụng chứng từ ấn phẩm hiện hành của phòng thương mại quốc tế (ICC)
 • Nguồn vốn thanh toán: Kí quí với tỷ lệ 5% (tương đương 6.540,3 USD) và vốn vay với tỷ lệ 95% (tương đương 124.265,7 USD)
 • Cam kết thực hiện thanh toán thư tín dụng theo Hợp đồng đã thỏa thuận:

+ Có đủ ngoại tệ để thanh toán ngay khi nhận được thông báo của Quý ngân hàng về bộ chứng từ/điện đòi tiền đã về đến ngân hàng hoặc ngay khi ngân hàng nhận được yêu cầu kí quí của Ngân hàng nước ngoài

+ Ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của Công ty Vietnam tại Vietcombank để thanh toán cho thư tín dụng này.

+ Trong trường hợp không có đủ số ngoại tệ cần thiết, vào ngày đến hạn thanh toán, công ty Vietnam xin nhận nợ vay bắt buộc số ngoại tệ còn thiếu với mức lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay thông thường theo thông báo của Vietcombank tại thời điểm nhận nợ. Trường hợp không thuộc đối tượng được nhận vay nợ bằng ngoại tệ theo quy định của Pháp luật và/hoặc Vietcombank tại thời điểm nhận nợ vay bắt buộc, công ty Vietnam cam kết nhận vay nợ bằng VNĐ tương đương với sô ngoại tệ còn thiếu mà Vietcombank phải trả thay theo tỷ giá của Vietcombank, với mức lãi suất phạt theo thông báo của Vietcombank tại  thời điểm nhận nợ (tối đa bằng 150% lãi suất cho vay thông thường). Công ty Vietnam chấp nhận thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan khác do vi phạm cam kết về thu xếp nguồn ngoại tệ theo quy định của Vietcombank (tối đa bằng 8% giá trị ngoại tệ Vietcombank đã bán cho công ty Vietnam để thanh toán cho thư tín dụng này). Công ty Vietnamcam kết tuân thủ mọi quy định, chính sách của Vietcombankvà của pháp luật tại thời điểm nhận nợ. Yêu câu mở thư tín dụng được coi là Giấy nhận nợ của công ty Vietnam đối với Vietcombank: Cam kết thu xếp đủ tiền để hoàn trả cho Vietcombank trong vòng 15 ngày sau ngày nhận nợ vay bắt buộc. Công ty Vietnam ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của Vietnam tại Vietcombank để hoàn trả cho Vietcombank số tiền mà Vietcombank đã thực hiện thanh toán theo thư tín dụng và các khoản lãi, phí phát sinh.

+Trong mọi trường hợp, công ty Vietnam cam kết không viện dẫn tranh chấp giữa bên để nghị phát hành thư tín dụng với Vietcombank hoặc với bất kì bên thứ ba nào để làm lí do từ chối nghĩa vụ thanh toán cho Vietcombank theo giấy đề nghị này.

 • Nhận xét: Như vậy có thể thấy các cam kết và ràng buộc trong thanh toán giữa 2 bên và ngân hàng thông qua phương tiện thanh toán thư tín dụng chứng từ là chặt chẽ và đủ mức răn đe để cả hai bên thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng
Thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế

Quy trình thanh toán

12/04/2016 Công ty Vietnam và công ty Hàng hải tư nhân Singapore kí kết hợp đồng thương mại số 165/LTS-HSM/16. Trong đó, 2 bên đã thỏa thuận việc thanh toán bằng thư tín dụng.
13/04/2016 Công ty Vietnam mở đơn đề nghị phát hành L/C cho ngân hàng phát hành Vietcombank. Bên thụ hưởng là Công ty TNHH Tư nhân Hàng Hải Singapore. Ngân hàng thông báo là United Overseas Bank Limited
14/04/2016 Vietcombank mở L/C cho bên thụ hưởng và Ngân hàng thông báo thông báo L/C cho Công ty Singapore
12/05/2016 Công Ty Singapore giao hàng tại cảng đi. Người giao nhận vận tải chuẩn bị chứng từ. Bộ chứng từ này thể hiện quyền sở hữu lô hàng đã được giao có bao gồm vận đơn.
  Công Ty Singapore gửi quyền sở hữu bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo United Overseas Bank Limited
17/05/2016 Ký phát hối phiếu trả ngay giữ Singapore và ngân hàng phát hành Vietcombank
19/05/2016 United Overseas Bank Limited chuyển chứng từ cho Vietcombank
20/05/2016 Vietcombank nhận được bộ chứng từ và tiến hành kiểm tra bộ chứng từ.
  Vietcombank trao quyền sở hữu bộ chứng từ cho Công ty Việt Nam
  Công ty Việt Nam nhận bộ chứng từ và xuất trình cho cơ quan hải quan để nhận hàng
  Vietcombank thanh toán cho United Overseas Bank Limited.

 

 


PHÂN TÍCH CHỨNG TỪ LIÊN QUAN

Đóng gói

 • Bao bì đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng mẫu đã được cả 2 bên chấp thuận.
 • Quy định đóng gói hàng hóa: với mỗi thùng hình ống loại 200kg đóng 180kg, mỗi thùng được trống ít nhất 20kg. Với mỗi thùng nhựa loại 19kg đóng 17kg.
 • Container OOLU1447578: đóng 90 thùng hình ống hàng MP LITHIUM GREASE L3
 • Container OOLU2844203: đóng 798 thùng nhựa hàng MP LITHIUM GREASE L3
 • Container OOLU1443232: đóng 798 thùng nhựa hàng MP LITHIUM L3
 • Container OOLU1261372: đóng 30 thùng hình ống hàng MP LITHIUM L2, đóng 30 thùng hình ống hàng MP LITHIUM L4, đóng 250 thùng nhựa hàng MP LITHIUM L3
 • Container OOLU1262039: đóng 250 thùng nhựa hàng MP LITHIUM L4, đóng 150 thùng nhựa hàng MP LITHIUM L2, đóng 398 thùng nhựa hàng MP LITHIUM L3

Tổng cộng cả 5 container là 2794 kiện

Tổng khối lượng : 71948 kg.

 • Yêu cầu nhãn mác ghi chính xác thông tin của Việt Nam CO.,LTD.
 • Phương thức giao dịch : CIF cảng Hải Phòng, Việt Nam (theo Incoterm 2010)
 • Ghi chú: Không được ghi tên và địa chỉ của nhà sản xuất vào bất kì kiện hàng nào.

Vận đơn

 • Bên bán SINGAPORE MARITIME PTE LTD ủy thác cho Fujian Fuxin Lubrication Oil Co.,LTD vận chuyển hàng bằng đường biển từ cảng Jiangyin Fuqing, Trung Quốc đến cảng Hải Phòng, Việt Nam.
 • Giao nguyên container (FCL)
 • Xếp hàng lên tàu vào ngày 12 tháng 05 năm 2016
 • Các phụ phí bên xuất khẩu đã trả
 • Bên vận chuyển nhận container và thông báo nhận để kiểm kê số lượng. Đồng thời bên vận chuyển sẽ xếp hàng, kiểm kê và niêm phong các container.

Nhận xét:

 • Căn cứ những thỏa thuận của hai bên xuất – nhập trong hợp đồng mua bán, tính chất của hàng hóa và điều kiện vận tải (CIF Incoterms 2010), công ty xuất khẩu là SINGAPORE MARITIME PTE LTD đã chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng vận tải thuê tàu, trả cước phí và ký hợp đồng bảo hiểm trong quá trình vận chuyển đến cảng Hải Phòng, Việt Nam, đồng thời chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng được giao trên tàu tại cảng bốc.
 • Bên xuất khẩu yêu cầu bên vận chuyển giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu vận chuyển.

Bảo hiểm

Theo điều kiện CIF, người bán là SINGAPORE MARITIME PTE LTD phải ký hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm những rủi ro mất mát mà người mua phải chịu trong quá trính vận chuyển.

Trị giá bảo hiểm: 110% trị giá hóa đơn (132951,10 USD)

Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng, phân tích thành phần

 • Hàng hóa được giám định chất lượng bởi nước CHND Trung Hoa, kết luận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng xuất khẩu.
 • Giấy chứng nhận chất lượng và giấy phân tích thành phần đảm bảo bởi nhà sản xuất.

 


QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG

 • Ngày giao hàng: 12/05/2016
 • Cảng xếp hàng: Cảng Jiangyin Fuqing, Trung Quốc
 • Tên tàu: Dong Fang Shun V.669J
 • Loại tàu: Cargo vessel – Tàu chở hàng
 • Ước tính thời gian tàu cập cảng Hải Phòng, Việt Nam: 19/05/2016
 • Công ty Singapore ủy thác cho Fujing OIL CO.,LTD thuê tàu và vận chuyển hàng hóa đến cảng Hải Phòng, Việt Nam.
 • Phương thức thuê tàu chuyến, giao nguyên container FLC
 • Lộ trình: Cảng Jiangyin Fuqing, Trung Quốc -> Biển phía đông Trung Quốc -> Vịnh Hangzhou-> Eo biển Đài Loan -> Biển phía Nam Trung Quốc -> Vịnh miền bắc Việt Nam -> Cảng Hải Phòng
Công Ty Singapore Công ty Việt Nam
Xin giấy phép xuất khẩu Xin giấy phép nhập khẩu
Xác nhận thanh toán bằng L/C Xác nhận thanh toán bằng L/C
Chuẩn bị hàng xuất, hóa đơn thương mại Chấp nhận thanh toán tiền hàng
Kiểm tra hàng xuất. Chuẩn bị các bộ chứng từ kiểm tra đánh giá về chất lượng, số lượng, nguồn gốc xuất xứ của lô hàng Làm thủ tục hải quan để nhận hàng
Ủy thác cho công Ty vận chuyển, thuê tàu Nhận hàng
Mua bảo hiểm cho lô hàng Kiểm tra hàng hóa
Làm thủ tục hải quan  
Giao hàng  
Làm thủ tục thanh toán

Thông qua hợp đồng, các chứng từ liên quan đến hoạt động nhập khẩu mặt hàng mỡ bôi trơn đa dụng gốc Lithium giữa 2 công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Nam và công ty SINGAPORE  của Trung Quốc, chúng ta đã năm được về các thủ tục thiết yếu, những thông tin và các cơ sở pháp lý để thực hiện một giao dịch thương  mại quốc tế thành công.

Rate this post