Xin giấy phép nhập khẩu nước ngọt

Hỏi: Xin giấy phép nhập nước ngọt

Xin giấy phép nhập khẩu nước ngọt
Xin giấy phép nhập khẩu nước ngọt

Trả lời:

Thủ tục làm công bố sản phẩm nước tăng lực

Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký công bố chất lượng sản phẩm nước tăng lực cho mục đích lưu hành tại Việt Nam:

Đối với sản phẩm nhập khẩu

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng).

Giấy phép lưu hành tự do (free sales certificate).

Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

03 mẫu nhãn sản phẩm.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đưa sản phẩm ra thị trường (2 bản công chứng).

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (2 bản sao y công chứng).

Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm

Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân).

03 mẫu nhãn sản phẩm.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

Phòng tiếp nhận hồ sơ – CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.

Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)