Xin giấy phép đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Giấy phép đăng ký kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu

Dịch vụ xin giấy phép đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhanh gọn, giá rẻ.

Để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu xe, Indochinapost cung cấp dịch vụ xin giấy phép đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới.

Giấy phép đăng ký kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu
Giấy phép đăng ký kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu

 

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu

Căn cứ vào Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2011. Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải:
1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới gồm:
  • Bản chính Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới.
  • Bản sao chụp chứng từ nhập khẩu. Hoá đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, tờ khai hàng hoá nhập khẩu.
  • Bản sao chụp tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật;
Với xe chưa qua sử dụng cần bổ sung thêm:
  • Bản chính phiếu kiểm tra xuất xưởng hoặc bản chính Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất;
  • Tài liệu liên quan đến khí thải
Với xe chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng: Giấy chứng nhận đăng ký hoặc các giấy tờ tương đương
Lưu ý:
Miễn tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan đến khí thải nêu tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đối với các xe cơ giới nhập khẩu cùng kiểu loại với loại xe đã được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (sau đây gọi là Giấy chứng nhận chất lượng);
 Các tài liệu như: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu; Bản đăng ký thông số kỹ thuật xe cơ giới nhập khẩu ; Tài liệu liên quan đến khí thải của xe cơ giới chưa qua sử dụng có thể được tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp trước khi tiến hành kiểm tra phương tiện.

  2. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 31/2011/TT-BGTVT, ngày 15/4/2011(khoản 2 Điều 1 của thông tư 55/2014/TT-BGTVT) và nộp trực tiếp cho Cơ quan kiểm tra;
b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, Cơ quan kiểm tra sẽ xem xét, đối chiếu hồ sơ đăng ký kiểm tra với các quy định hiện hành liên quan đến xe cơ giới và xử lý như sau: Nếu hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đầy đủ theo quy định thì Cơ quan kiểm tra sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư  31/2011/TT-BGTVT, ngày 15/4/2011(khoản 2 Điều 1 của thông tư 55/2014/TT-BGTVT) thì Cơ quan kiểm tra sẽ xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra đồng thời thống nhất với tổ chức, cá nhân nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra;
c) Cơ quan kiểm tra tiến hành việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm đã thống nhất với tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cấp ra Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Thông báo không đạt chất lượng theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 9 của Thông tư 31/2011/TT-BGTVT, ngày 15/4/2011.

  3. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Cơ quan kiểm tra và nhận chứng chỉ chất lượng. Sau khi đã nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành liên quan tới việc kiểm tra và cấp chứng chỉ chất lượng xe cơ giới nhập khẩu.

  4. Thời hạn giải quyết:

a) Đối với việc kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra: trong 01 ngày làm việc.
b) Đối với việc kiểm tra xe và cấp chứng chỉ chất lượng. Trong 10 ngày làm việc (đối với xe cơ giới chở người dưới 16 chỗ ngồi, chưa qua sử dụng). Hoặc 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra xe cơ giới đạt yêu cầu và nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5.Các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan :

– Thông tư 31/2011/TT-BGTVT
 – Thông tư 55/2014/TT-BGTVT
 – Lộ trình áp dụng một số yêu cầu thử nghiệm ô tô theo QCVN 09:2011/BGTVT.
 – Quyết định 600/DK: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Ngoài ra:

 Phụ lục I – Quyết định 600/DK: Danh sách các cơ sở thử nghiệm khí thải.
 Phụ lục II – Quyết định 600/DK:Tiêu chuẩn khí thải cho các loại xe.
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
 Hướng dẫn 1378/ĐKVN. Áp dụng quy chuẩn quốc gia QCVN 04:2009/BGTVT, QCVN 05:2009/BGTVT và HD 1378/ĐKVN về khí thải mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
 Phụ lục I I – HD 1378/ĐKVN: Biên bản giám sát thử nghiệm khí thải.
 Phụ lục III – HD 1378/ĐKVN. Điều kiện để mở rộng thừa nhận kết quả thử nghiệm phép thử bay hơi nhiên liệu mô tô, xe máy.
HD 555/ĐK: Hướng dẫn xác định năm sản xuất các loại ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Dịch vụ xin giấy phép đăng ký kiểm tra chất lượng xe cơ giới.

Hãy liên hệ với Indochinapost để được đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm tư vấn miễn phí.
Rate this post
0/5 (0 Reviews)