Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy ép thủy lực mới 100%- Indochina Post

Tu van thu tuc nhap khau may ep thuy luc- Indochina Post

Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy ép thủy lực mới 100%- Indochina Post

1/ Mã HS:

– Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Theo đó:

+ Mặt hàng hệ thống máy ép thủy lực dùng trong dây chuyền sản xuất gạch men như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 8464.90.10.

Lưu ý: Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

2/ Chính sách hàng hóa

Trường hợp hàng qua sử dụng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc phải thực hiện theo quy định sau:

– Căn cứ điểm 3 công văn 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn:

  1. Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, khi nhập khẩu phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư và ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tinh thần của Quyết định số 929/QĐ-TTGngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”.
  2. Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012(Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, thay thế bằng Thông tư số 23/2015/TT-BKHCNngày 13/11/2015.) của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Tu van thu tuc nhap khau may ep thuy luc- Indochina Post
Tu van thu tuc nhap khau may ep thuy luc- Indochina Post

Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc đối tượng ở mục 1 và 2 nêu trên:

– Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 và máy móc, thiết bị mua từ các khu chế xuất, hoặc thiết bị gia công được bán/tặng thì việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

– Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết sau ngày 09/8/2013, việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm.”

Căn cứ quy định nêu trên khi nhập khẩu MMTB đã qua sử dụng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì Công ty phải liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ để được xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu.

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc nhập khẩu máy ép thủy lực, quý khách hãy liên hệ Indochina Post để được tư vấn miễn phí!|

Rate this post
0/5 (0 Reviews)