Thủ tục xuất khẩu gỗ keo tươi

Hỏi: Thủ tục xuất khẩu gỗ keo tươi

Trả lời:

Về chính sách xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thì mặt hàng gỗ không có nguồn gốc từ rừng tự nhiên được phép xuất khẩu và không cần xin giấy phép.

Về hồ sơ hải quan xuất khẩu lô hàng:

Đề nghị căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (thủ tục hải quan điện tử).

Trường hợp mặt hàng gỗ thuộc diện phải kiểm dịch khi xuất khẩu (căn cứ theo quy định, yêu cầu của nước nhập khẩu, theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa 2 nước hoặc theo yêu cầu của chủ hàng xuất khẩu) thì ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, chủ hàng còn phải nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kiểm dịch xuất khẩu do cơ quan Kiểm dịch cấp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng.

Ngoài ra, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng gỗ, Công ty căn cứ các quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản và xuất trình các hồ sơ theo quy định để cơ quan Hải quan có cơ sở giải quyết thủ tục xuất khẩu theo đúng chính sách quản lý xuất khẩu mặt hàng gỗ trong nước.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)