Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

Thu tuc xuat khau nguyen lieu, vat tu de san xuat hang hoa dat gia cong

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

 

Hỏi:

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất bóng đèn và cần nhập khẩu một số nguyên vật liệu từ nước ngoài về để tiến hành hoạt động sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất vừa rồi, có một số nguyên vật liệu bị pha lẫn tạp chất, không thể dùng được. Vì vậy công ty đang muốn xuất số nguyên liệu này sang lại đơn vị cung cấp để tái chế và nhập lại. Cho tôi hỏi những thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công?

 

Đáp:

Gửi bạn, đối với vấn đề nêu trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn đọc như sau:

Căn cứ Điều 67 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Mục 3

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài 

Điều 67.  Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

  1. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư:

a) Thủ tục hải quan thực hiện tại 01 Chi cục Hải quan thuận tiện;

b) Hồ sơ hải quan thực hiện như hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qui định tại Chương II Thông tư này; trường hợp nguyên liệu, vật tư xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có giấy phép của Bộ Công Thương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thì xuất trình thêm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền để cơ quan hải quan trừ lùi;

b) Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục xuất khẩu hàng hóa qui định tại Chương II Thông tư này;

c) Trường hợp gia công chuyển tiếp ở nước ngoài thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam không phải làm thủ tục gia công chuyển tiếp với cơ quan hải quan.

        2. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

a) Thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu;

b) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này;

c) Chính sách thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 103 Thông tư này.                                            

Việc xác định lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu từ Việt Nam cấu thành trong sản phẩm gia công nhập khẩu do người khai hải quan tự xác định căn cứ định mức sản xuất sản phẩm gia công nhập khẩu.

Như vậy công ty nên đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện. Căn cứ công văn số 2765/TCHQGSQL ngày 01/04/2014 của Tổng cục Hải quan mã loại hình khi mở tờ khai xuất nguyên liệu là E82; mã loại hình khi mở tờ khai nhập khẩu sản phẩm gia công từ nước ngoài là E41. Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau khi thuê phía nước ngoài gia công thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Hi vọng thông tin trên đã giúp bạn giải quyết được vấn đề.

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)