Thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào

HỏiThủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào

Trả lời:

Mặt hàng Nhựa đường không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu nên Công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thương mại thông thường, không phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc điều chỉnh giấy phép khi xuất khẩu.Mặt hàng Nhựa đường không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu nên Công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thương mại thông thường, không phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc điều chỉnh giấy phép khi xuất khẩu.

2.7/5 - (3 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)