Thủ tục nhập khẩu vải

Thủ tục nhập khẩu vải

Thủ tục nhập khẩu vải

Indochina Post xin đưa đến cho quý khách hàng một số thông tin về thủ tục và thuế suất với mặt hàng vải.

Thủ tục

Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Khi nhập khẩu hàng hóa, công ty phải nộp xuất trình cho Hải quan một bộ hồ sơ, gồm:

  • Tờ khai hải quan: 02 bản chính;
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp;
  • Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp;
  • Bản kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: 01 bản chụp;
  • Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp;

Trong tùy từng trường hợp cụ thể, công ty phải xuất trình các chứng từ sau:

  • Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng, của cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng, về an toàn thực phẩm; về kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật: nộp 01 bản chính;…

 

Thủ tục nhập khẩu vải
Thủ tục nhập khẩu vải

Thủ tục nhập khẩu vải

Theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công thương “Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may” thì các sản phẩm Dệt may được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam đều phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường. 

Đề nghị uý công ty liên hệ với Bộ Công thương, Trung tâm thí nghiệm Dệt may, Viện Dệt may, Tập đoàn Dệt may Việt Nam để biết chi tiết chi tiết về thủ tục kiểm tra chất lượng.

Nếu vải  nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu không phải thực hiện kiểm tra theo quy định tại Thông tư nêu trên.

Thuế nhập khẩu

  • Vải mà công ty bạn nhập khẩu để sản xuất, tiêu thụ trong nước, thì phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
  • Vải mà công ty bạn nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.
Rate this post
0/5 (0 Reviews)