Thủ tục nhập khẩu thịt hộp

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu thịt hộp

Thủ tục nhập khẩu thịt hộp
Thủ tục nhập khẩu thịt hộp

Trả lời:

Mặt hàng thịt hộp, cá hộp (chế phẩm từ thịt, cá) thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/3/2007 của Bộ Y tế; đồng thời thuộc Danh mục sản phẩm phải kiểm dịch động vật theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, khi nhập khẩu hai mặt hàng thịt hộp, cá hộp, bạn phải thực hiện theo quy định tại các văn bản trên.
Nếu còn vướng mắc bạn có thể liên hệ cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hoặc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có văn bản trả lời cụ thể. Cơ quan hải quan thông quan hàng nhập khẩu khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)