Thủ tục nhập khẩu thiết bị đếm tốc độ vòng quay

Hỏi: Công ty nhập khẩu mặt hàng Encoder (thiết bị đếm tốc độ vòng quay), mã F686000DFA, số lượng 01 chiếc, trọng lượng 01 kg. Vậy khi nhập khẩu về có cần xin giấy phép chuyên ngành không? Thủ tục nhập khẩu? Mã HS là gì?

Thủ tục nhập khẩu thiết bị đếm tốc độ vòng quay
Thủ tục nhập khẩu thiết bị đếm tốc độ vòng quay

Trả lời:

1. Chính sách mặt hàng:

Do công ty không nêu cụ thể thiết bị trên dùng trên trong lĩnh vực nào nên không có cơ sở trả lời cụ thể. Đề nghị công ty tham khảo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài để thực hiện.

2. Thủ tục nhập khẩu:

Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

3. Mã HS:

Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Theo đó:

Mặt hàng “Thiết bị đếm tốc độ vòng quay” theo như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại vào nhóm 9029 “Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm” hoặc nhóm 9031 “Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên dạng”. Để xác định chính xác mã số HS của hàng hóa, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)