Thủ tục nhập khẩu máy xúc

Thủ tục nhập khẩu máy xúc

Thủ tục nhập khẩu máy xúc

Với từng mặt hàng máy xúc khác nhau, thủ tục nhập khẩu có những điểm khác nhau. Tùy theo mặt hàng nhập khẩu là mới hay cũ, mục đích nhập khẩu là để kinh doanh hay tạo tài sản cố định,… Đề nghị quý công ty tham khảo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thủ tục hải quan truyền thống) , thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (thủ tục hải quan điện tử).

Một số mục cần lưu ý:

Điểm 4, Phần 5 thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ) thì mặt hàng “Máy ủi, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, máy đầm và xe lăn đường, loại tự hành”  thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

Hồ sơ thủ tục xuất nhập khẩu đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để biết thêm thông tin chi tiết.

Thủ tục hải quan nhập khẩu máy đào, máy xúc

1/ Căn cứ pháp lý:

 • Nghị Định 187/2013/NĐ-CP
 • Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006.
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009.
 • Thông tư 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.

2/ Hồ sơ:

Thực hiện theo  Thông tư 38/2015/TT-BTC

 • Tờ khai Hải quan : 02 bản chính.
 • Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp.
 • Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp.
 • Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất : 01 bản chụp.
 • Vận đơn hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp.
 • Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng Nhà nước: 01 bản chính.
 • Tờ khai hàng viện trợ đối với hàng nhập khẩu là hàng viện trợ: 01 bản chính.

3/ Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận trên hệ thống khai báo điện tử.

4/ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan làm thủ tục.

5/ Cơ quan thực hiện:

Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

6/ Thuế

Thuế nhập khẩu: theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành.
Thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT.

7/ Phí, lệ phí

Lệ phí làm thủ tục Hải quan nộp theo quy định của Chi cụ Thuế

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục Hải quan điện tử.

Mọi chi tiết xin liên hệ 08 68555383 và email contact@indochinapost.com

Indochina Post xin vui lòng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách!

Rate this post
0/5 (0 Reviews)