Thủ tục nhập khẩu máy xay sinh tố?

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu máy xay sinh tố?

Trả lời:

Mặt hàng máy xay sinh tố (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Thủ tục, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.