THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Indochina Post để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn
Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn

1. Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn

  • Luật quản lý chất lượng 05/2007/QH12
  • Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi bởi nghị định 74/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 04/2018/TT-BTTTT
  • Công văn 2765/BTTTT-CVT ngày 21/08/2018
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC
  • Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
  • Quyết định 3482/QĐ-BKHCN năm 2017 có ban hành k