Thủ tục nhập khẩu máy kiểm tra chất lượng bằng tia X, có phải xin phép?

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BẰNG TIA X

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu máy kiểm tra chất lượng bằng tia X, có phải xin phép?

Trả lời:

Indochina Post trả lời câu hỏi: “Thủ tục nhập khẩu máy kiểm tra chất lượng bằng tia X, có phải xin phép?” như sau:

Trường hợp Máy X-quang sử dụng cho công nghiệp (mới 100%) không là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện được quy định tại các Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu, tạm ngừng xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Tuy nhiên, nếu Máy X-quang sử dụng trong lĩnh vực y tế (mới 100%) thì thuộc Danh mục thiết bị y tế nhập khẩu cần có giấy phép của Bộ Y tế cấp trước khi làm thủ tục hải quan theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Indochina Post đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để được hướng dẫn chi tiết.

Thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)