Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy có phải xin giấy phép nhập khẩu ?

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy có phải xin giấy phép nhập khẩu ?

Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy có phải xin giấy phép nhập khẩu ?
Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy có phải xin giấy phép nhập khẩu ?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng máy cắt giấy theo như công ty mô tả không thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện.

Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: trường hợp công ty nhập máy cắt giấy đã qua sử dụng, có xuất xứ Trung Quốc công ty phải có văn bản xác nhận hàng không thuộc trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu của Bộ Khoa học và công nghệ theo như quy định tại khoản điểm 3 công văn 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)