Nhập khẩu cao lanh và đất sét có cần kiểm dịch thực vật?

Thủ tục nhập khẩu cao lanh đất sét

Nhập khẩu cao lanh và đất sét có cần kiểm dịch thực vật?

Về vấn đề  nhập khẩu cao lanh và đất sét xoay quanh thủ tục kiểm dịch thực vật, Indochina Post xin tư vấn đến quý khách hàng có thắc nội dung của văn bản dưới đây.

Văn bản cho phép miễn kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét (gồm các mã HS: 2507.00.00; 25.08.10.00; 25.08.30.00; 25.08.40.10; 25.08.40.90; 25.08.50.00 và 25.08.70.00)

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, về bản chất, đất sét (clay) thuộc nhóm các khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước, hoàn toàn khác với đất (soil) để trồng trọt. Đất sét và các loại khoáng sét không chứa chất hữu cơ, hầu như không có nguy cơ mang theo sinh vật gây hại thực vật. Nhiều loại đất sét và khoáng sét (bentonite, andaluzit, kyanit và sillimanit, cao lanh, ball clay…) là sản phẩm đã qua quá trình sản xuất, sấy khô hoặc nung ở nhiệt độ cao và mục đích là sử dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp, xử lý môi trường. Dựa trên kết quả phân tích, nguy cơ dịch hại và kết quả kiểm tra thực tế trong thời gian qua thì đất sét, khoáng sét không có nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

Văn bản cho phép miễn kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2027/BNN-BVTV
V/v: miễn kiểm dịch thực vật đối với đất sét nhập khẩu
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính
Tại Khoản 5, Điều 13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật quy định “Cấm đưa đất nhập khẩu sinh vật gây hại vào Việt Nam, nhân nuôi sinh vật gây hại, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Về bản chất, đất sét (clay) thuộc nhóm các khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước, hoàn toàn khác với đất (soil) để trồng trọt, Đất sét và các loại khoáng sét không chứa chất hữu cơ, hầu như không có nguy cơ mang theo sinh vật gây hại thực vật. Nhiều loại đất sét và khoáng sét (bentonite, andaluzit, kyanit và sillimanit, cao lanh, ball clay…) là sản phẩm đã qua quá trình sản xuất, sấy khô hoặc nung ở nhiệt độ cao và mục đích là sử dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp, xử lý môi trường. Dựa trên kết quả phân tích, nguy cơ dịch hại và kết quả kiểm tra thực tế trong thời gian qua thì đất sét, khoáng sét không có nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.
Do đó, nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu đất sét, khoáng sét để sử dụng trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng ý miễn thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét (các loại hàng hóa có mã HS: 2507.00.00; 25.08.10.00; 25.08.30.00; 25.08.40.10; 25.08.40.90; 25.08.50.00 và 25.08.70.00).
Vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính, chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu đất sét, khoáng sét.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

Indochina Post rất vui lòng được phục vụ quý khách hàng!

Rate this post
0/5 (0 Reviews)