Thủ tục hoàn thuế hàng bổ sung C/O

Thủ tục hoàn thuế hàng bổ sung C/O

Hỏi: Công ty xin hỏi khi làm thủ tục hoàn thuế do nộp bổ sung C/O thủ tục như thế nào?Cần nộp các loại chứng từ gì?

Trả lời:

Indochina Post xin trả lời câu hỏi của quý khách hàng về thủ tục hoàn thế của hàng bổ sung C/O như sau:

  1. Mục 4 Chương VI Thông tư số 38/2015/TT-BTC từ Điều 114 đến Điều 132 có nêu: – Điều 129: Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế; Điều 130: Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế; Điều 132: Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành Quyết định hoàn thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
  2. Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế: doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Indochina Post kiến nghị quý khách hàng tham khảo nội dung Thông tư 38/2015 để thực hiện.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)