Thủ tục hải quan nhập khẩu bể bơi, phao bơi trẻ em từ Trung Quốc

Thủ tục hải quan nhập khẩu bể bơi, phao bơi trẻ em từ Trung Quốc

Hỏi: Công ty tôi dự định nhập khẩu lô hàng bể bơi,phao bơi cho trẻ em bằng nhựa và cao su từ Trung Quốc.Vậy xin hỏi khi làm thủ tục Hải quan để Nhập khẩu cần có giấy phép gì không?

Trả lời:

Indochina Post xin trả lời câu hỏi về Thủ tục hải quan nhập khẩu bể bơi, phao bơi trẻ em bằng nhựa và cao su từ Trung Quốc như sau:

Đồ chơi trẻ em mục II “Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, khi nhập khẩu bể bơi, phao bơi cho trẻ em ngoài việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Quý khách hàng phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của  Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Indochina Post đề nghị quý khác hàng tham khảo các quy định trên để thực hiện!

1/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)