Thông tư số 31/2015 /TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 25/12/2015

Thông tư số 31/2015 /TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 25/12/2015. Thông tư này thay thế cho thông tư số 11/2012/TT-BTTTT , quy định danh mục hàng hóa công nghệ thông tin đã qua sử dụng CẤM NHẬP KHẨU.

Chương I: Quy định chung

Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Chương II: Danh mục cấm nhập khẩu

Điều 3: Nguyên tắc xây dựng và quy định áp dụng danh mục cấm nhập khẩu

Điều 4: Trường hợp nhập khẩu sản phẩm thuộc danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học

Chương III: Hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Điều 5 : Điều kiện thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Điều 6: Hồ sơ, thủ tục thực hiện hoạt động gia công

Điều 7: Quy định về thủ tục hải quan và chế độ báo cáo

Chương IV: Tổ chức thực hiện

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Phụ lục 01: Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Phụ lục 02:

Mẫu 1 : Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học

Mẫu 2 : Mẫu đơn thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây: Thong-tu-so-31-2015-TT-BTTTT-co-hieu-luc-tu-ngay-25-12-2015-Thong-tu-nay-thay-the-cho-thong-tu-so-11-2012-TT-BTTTT-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-cong-nghe-thong-tin-da-qua-su-dung-CAM-NHAP-KHAU 

 

Rate this post
0/5 (0 Reviews)