Tái xuất nguyên liệu kém chất lượng, có cần kết quả giám định?

Tái xuất nguyên vật liệu kém chất lượng

Hỏi: Tái xuất nguyên liệu kém chất lượng, có cần kết quả giám định?

Trả lời:

Indochina Post trả lời câu hỏi: “Tái xuất nguyên liệu kém chất lượng, có cần kết quả giám định?” như sau:

Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 về Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất của Chính phủ quy định:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;”

Đối chiếu quy định nêu trên trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục tái xuất không yêu cầu xuất trình kết quả giám định chất lượng của Trung tâm III. Thủ tục tái xuất thực hiện tại Chi cục Hải quan theo Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Sau khi tái xuất nguyên vật liệu thì lượng tồn trên báo cáo thanh khoản sẽ được trừ số lượng tương ứng đã làm thủ tục tái xuất.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)