Một số yêu cầu với thủ tục nhập khẩu dược liệu

Một số yêu cầu với thủ tục nhập khẩu dược liệu

Một số yêu cầu với thủ tục nhập khẩu dược liệu

Theo công văn số 189/YDCT-QLD của Bộ Y tế về ”Những yêu cầu của Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu dược liệu” và danh sách liên quan đến việc dược liệu khi nhập khẩu phải được kiểm nghiệm về hoạt chất theo yêu cầu của Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu dược liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  1. Kiểm tra việc thực hiện đóng gói, dán nhãn mác các dược liệu khi thông quan theo Thông tư số 04/2Q08/TT-BYT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn ghi nhãn thuốc, trong đó phải có nhãn bằng Tiếng Việt, ghi các nội dung: Tên dược liệu; Tiêu chuẩn chất lượng; Khối lượng tịnh; Số lô sản xuất, ngày sản xuất; Hạn dùng, Điều kiện bảo quản; Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, xuất xứ của dược liệu; Tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu;
  2. Dược liệu nhập khẩu phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm theo quy định: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp (C/O).
  3. Dược liệu phải đảm bảo chất lượng theo quy định:
  • Có giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế (C/Q) (kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt) đối với từng lô dược liệu;
  • Có Phiếu kiểm nghiệm phù hợp với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt) đối với từng lô dược liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (Trong đó tập trung vào các dược liệu có khuyến cáo của Bộ Y tế đính kèm công văn này).
Một số yêu cầu với thủ tục nhập khẩu dược liệu
Một số yêu cầu với thủ tục nhập khẩu dược liệu

DANH SÁCH
CÁC DƯỢC LIỆU YÊU CẦU PHẢI CÓ PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số: 189/YDCT-QLD ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Stt Tên dược liệu Tên khoa học Mã số hàng hóa
1 Bá tử nhân (hạt) Semen Platycladi orientalis 1211 90 19 00
2 Bạch linh (phục linh) (quả nấm) Poria 1211 90 19 00
3 Bạch truật (thân rễ) Rhizoma Atractylodis macrocephalae 1211 90 19 00
4 Cát cánh (rễ) Radix Platycodi grandiflori 1211 90 19 00
5 Đan sâm (rễ) Radix Salviae miltiorrhizae 1211 90 19 00
6 Đảng sâm (rễ) Radix Codonopsis pilosulae 1211 90 19 00
7 Địa cốt bì (vỏ rễ) Cortex Lycii 1211 90 19 00
8 Độc hoạt (rễ) Radix Angelicae pubescentis 1211 90 19 00
9 Hoàng liên (Thân rễ) Rhizoma Coptidis 1211 90 1900
10 Hoàng kỳ (rễ) Radix Astragali membranacei 1211 90 1900
11 Hồng hoa (Hoa) Flos Carthami tinctorii 1211 90 19 00
12 Khiếm thực (hạt) Semen Euryales 1211 90 19 00
13 Khương hoạt (thân rễ) Rhizoma et Radix Notopterygii 1211 90 19 00
14 Kim ngân hoa (hoa) Flos Lonicerae 1211 90 19 00
15 Mộc hương (rễ) Radix Saussureae lappae 1211 90 19 00
16 Thăng ma (thân rễ) Rhizoma Cimicifugae 1211 90 19 00
17 Thiên ma (thân rễ) Rhizoma Gastrodiae elatae 1211 90 19 00
18 Thỏ ty tử (hạt) Semen Cuscutae 1211 90 1900
19 Thương truật (xương truật) (thân rễ) Rhizoma Atractylodis 1211 90 19 00
20 Viễn chí (rễ) Radix Polygalae 1211 90 19 00
21 Xuyên khung (thân rễ) Rhizoma Ligustici wallichii 1211 9019 00
22 Phòng phong (rễ) Radix Saposhnikoviae divaricatae 1211 90 19 00
23 Tế tân (rễ, thân rễ) Radix et Rhizoma Asari 1211 90 19 00
24 Đại táo (quả) Fructus Ziziphi jujubae 0813 40 90 00
25 Tam thất (rễ) Radix Panasis notoginseng 1211 90 19 00

Thủ tục nhập khẩu dược liệu

Indochina Post kiến nghị quý khách hàng tham khảo danh sách trên để có thể thực hiện kiểm nghiệm các sản phẩm dược liệu nhập khẩu. Mọi thắc mắc khác của quý khách hàng, vui lòng liên hệ

SĐT: 08 68555383

Email: contact@indochinapost.com

Indochina Post rất vui lòng được phục vụ quý khách hàng!

Rate this post
0/5 (0 Reviews)