Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) bao gồm một số mục sau:

  • Số tờ khai
  • Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
  • Mã phân loại kiểm tra
  • Tên cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai
  • Ngày đăng ký
  • Số tờ khai đầu tiên
  • Mã loại hình
  • Ngày thay đổi đăng ký

Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng xem tại đây

To khai hang hoa NK (Thong bao ket qua phan luong)

Rate this post
0/5 (0 Reviews)