Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) bao gồm một số mục sau:

  • Số tờ khai
  • Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
  • Mã phân loại kiểm tra
  • Tên cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai
  • Ngày đăng ký
  • Số tờ khai đầu tiên
  • Mã loại hình
  • Ngày thay đổi đăng ký

Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng xem tại đây

To khai hang hoa NK (Thong bao ket qua phan luong)