Hướng dẫn xuất nhập khẩu bột giấy Acabia (Part 2)

Nhập khẩu bột giấy từ Trung Quốc

Mục lục

Phân tích các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu bột giấy

Sau khi đưa ra các điều khoản trong hợp đồng, Indochinapost tiếp tục phân tích các loại chứng từ liên quan đến hợp đồng để hướng dẫn được một lô hàng hoàn chỉnh.

I. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI ( COMMERCIAL INVOICE)

1. Cơ sở lý luận

1.1 Định nghĩa:

Hóa đơn thương mại là 1 loại chứng từ thương mại. Trong giao dịch bằng thư tín dụng (L/C), hóa đơn là loại chứng từ quan trọng bậc nhất. Đó cũng là lý do tại sao tất cả các L/C khi phát hành đều yêu cầu chứng từ xuất trình phải có Invoice.

Theo quy định tại khoản 1, điều 5 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 1/9/2014) thì khi bán hàng ra nước ngoài doanh nghiệp không cần lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng mà doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại cùng với tờ khai hải quan hàng xuất khẩu

1.2. Chức năng

Trong trường hợp bộ chứng từ có hối phiếu kèm theo, thì hóa đơn là căn cứ để kiểm

tra nội dung đòi tiền của hối phiếu; nếu trong bộ chứng từ không có hối phiếu, thì hóa đơn có tác dụng thay thế cho hối phiếu, làm cơ sở cho việc đòi tiền và trả tiền.

– Trong khai báo hải quan và mua bảo hiểm, hóa đơn thương mại thể hiện giá trị hàng hóa mua bán, làm cơ sở cho việc tính thuế XNK và tính số tiền bảo hiểm.

– Những chi tiết thể hiện trên hóa đơn như về hàng hóa, điều kiện thanh toán và giao

hàng, về vận tải,… là những căn cứ để đối chiếu và theo dõi việc thực hiện hợp đồng

thương mại.

Trong giao dịch bằng thư tín dụng (L/C), hóa đơn là loại chứng từ quan trọng bậc nhất. Đó cũng là lý do tại sao tất cả các L/C khi phát hành đều yêu cầu chứng từ xuất trình phải có Invoice.

2. Phân tích nội dung hóa đơn

– Số hóa đơn: 2590011111

-Ngày lập hóa đơn: 31/08/2015

-Thông tin bên bán và bên mua

Bên bán: Công ty China trading limited

Địa chỉ: Hồng Kông

Bên mua: công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Địa chỉ: tỉnh Bắc giang, Việt Nam

Ngân hàng phát hành L/C: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số L/C: 2500ILU150711111

– Thông tin hàng hóa, mô tả hàng hóa

Hàng hóa: Bột giấy Acacia

Số lượng 1,500.0000 ADMT

Giá đơn 625.00USD tính theo giá CIF cảng Hải Phòng

Tổng 937,500.00 USD ( = giá đơn x số lượng)

-Điều kiện thanh toán:

– Cảng đi: Perawang, Indonesia

-Cảng đến: cảng Hải Phòng, Việt Nam

– Công ty sản xuất: Pulp and Paper TBK

– Đóng gói theo tiêu chuẩn của hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển bởi Breakbulk

RE: 15-00209CT là hãng vận chuyển export route

Mã số đơn đặt hàng của khách hàng OC No: CA15/11111/P

– Hóa đơn thương mại không cần phải kí, không có chữ kí của bất kì bên nào

– Do người hưởng thụ là APP china trading limited phát hành

– Mô tả hàng hóa xuất khẩu là bột giấy tẩy trắng Acacia như đúng trong L/C quy định

– Tiền thể hiện trong hóa đơn cũng theo USD giống với trong L/C

– Thể hiện rõ cách thức giao hàng CIF cảng Hải Phòng giống như trường 45A trong L/C

( Incoterms 2010)

II. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (INSURANCE POLICY)

1. Cơ sở lý luận

Insurance policy (IP): thực chất nó là một dạng contract (hợp đồng, thoả thuận) giữa nhà bảo hiểm với người được bảo hiểm trên đó thể hiện các nguyên tắc, điều kiện bảo hiểm, thời hiệu, mức phí, khấu trừ, v.v đã được thoả thuận giữa 2 bên. IP có chức năng negotiable -chuyển nhượng được, và hầu như mọi thoả thuận bảo hiểm đều thể hiện ở dưới dạng IP.

+ InsuranceCertificate (IC) là dạng thể hiện của Insurance policy, hay nói cách khác, nó là bằng chứng thể hiện sự tồn tại của thoả thuận bảo hiểm theo điều kiện nào đó.

ICvề bản chất tương đương với IP nhưng xét về mặt pháp lý thấp hơn IP. IC là các bản ký khống tham chiếu theo số hợp đồng bảo hiểm mở của insurer dành cho insured trong trường hợp insured nắm giữ một hợp đồng bảo hiểm mở duy nhất mà lại phải gửi cho nhiều người nhận khác và cho nhiều chuyến hàng trong một khoảng thời gian, để tiết kiệm thời gian, chi phí, thủ tục, insured tự phát hành IC theo form mà insurer phát hành bản ký khống cho từng chuyến hàng của mình khi insured và insurer ở quá xa nhau về mặt địa lý.

Cả IP và IC đều có giá trị trong việc đòi bồi thường và xử lý tranh chấp tại cấp tòa án.

Tuy nhiên, trong trường hợp L/C yêu cầu IP, thì IC không có giá trị; mặt khác nếu LC chỉ yêu đệ trình IC, thì IP có thể thay thế IC trong bộ chứng từ.

2. Phân tích hợp đồng bảo hiểm

–  Bên phát hành: PT. Asuransi Sinarmas

– Ngày phát hành: 30 tháng 8 năm 2015

–  Có hiệu lực: đến khi được phép và ký

–  Số trang: 02

–  Open Policy No .: 04.057.2015.11111

–  Certificate No .: 02091511111

–  Tài liệu Tham Gia:.. B / L PWHG-01, B/L ngày 31/8/2015, L/C số 2500ILU150711111 ngày 14/7/2015

– Hàng hóa:

+ Tên: bột giấy sợi ngắn Indonexia Acacia

+ Số lượng: 1.500 ADMT

–  Giao hàng:

+ Vận chuyển: xuất khẩu

+ Dự kiến ngày khởi hành: ngày 31 tháng 8 năm 2015

+ Xuất xứ: Indonesia

+ Nơi đến : Việt Nam

+ Cảng đi: Perawang, Indonesia

+ Địa điểm đến: Hải Phòng Cảng, Việt Nam

+ Tàu: MV. Glory Diligence voy 111

+ Vận chuyển : BHKP Acacia Bắc Giang thực hiện tại Indonesia

Bảo hiểm:

– Bên bảo hiểm: PT. Asuransi Sinarmas

– Các bên tham gia bảo hiểm: China trading limited

–  Bên được hưởng bảo hiểm: Công ty cổ phần XNK Việt Nam

–  Giá trị được bảo hiểm: 1,031,250.00 USD (110% giá trị vào lượng hóa đơn – 110% *937,500.00 USD)

Giá trị của bảo hiểm chính là giá trị thực của lô hàng

V= 110%* CIF

– Phí bảo hiểm 515,63 USD

A= [(C+F)/(1-R)]*a

A là phí bảo hiểm

C là giá bán hàng hóa- F là cước phí vận chuyển- R là tỷ lệ phí

a là phần trăm lãi dự tính phí bảo hiểm

– Hãng để thông báo trong trường hợp yêu cầu bồi thường / tổn thất hoặc thiệt hại: W K Webster (ở nước ngoài) Ltd

– Điều kiện bảo hiểm: Các tình huống khiếu nại và pháp luật áp dụng.

– Bao gồm mọi rủi ro

– Sự cần thiết phải mua bảo hiểm

+ Vì đây là hàng hóa với số lượng và giá trị lớn nên việc mua bảo hiểm là thực sự cần thiết.

+ Vận chuyển bằng đường biển nên không tránh khỏi những rủi ro như mưa bão, thiên tai, sự cố tàu,…

+ Bảo hiểm giúp xác nhận lô hàng đã được vận chuyển, giảm rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển quốc tế.

Bên mua bảo hiểmbên xuất khẩu, Điều kiện CIF dựa trên nguyên tắc bảo hiểm tối thiểu. Người bán có nghĩa vụ phải kí và mua hợp đồng bảo hiểm theo mục A3b của CIF trên nguyên tắc bảo hiểm tối thiểu theo quy định của ICC

– Loại bảo hiểm: Bảo hiểm đơn do công ty bảo hiểm PT. Asuransi Sinarmas phát hành, ở đây đã quy định rõ trách nhiệm của người bảo hiểm và người được bảo hiểm theo các điều khoản bảo hiểm

Bảo hiểm theo điều kiện A. Theo điều kiện này, người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát hư hỏng cho hàng hoá bảo hiểm trừ những rủi ro đã được loại trừ. Rủi ro được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm này bao gồm cả rủi ro chính (tàu mắc cạn, đắm, cháy, đâm va nhau, đâm va phải những vật thể khác, mất tích…) và những rủi ro phụ( hư hỏng, đổ vỡ, cong, bẹp, gỉ, hấp hơi, thiếu hụt, trộm cắp, không giao hàng …) do tác động ngẫu nhiên bên ngoài trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho hàng hoá.

Những tổn thất, chi phí và trách nhiệm khác:

Như điều kiện B, C.

IP có thể chuyển nhượng được. Khi exporter là người mua bảo hiểm thực hiện việc ký hậu trên IP, gửi cho buyer thì buyer sẽ trở thành insured

Nhập khẩu bột giấy từ Trung Quốc
Nhập khẩu bột giấy từ Trung Quốc

III. THƯ TÍN DỤNG ( LETTER OF CREDIT)

1. Nội dung chính của thư tín dụng

Tiêu đề thư

– Người mua phát hành thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có trụ sở chính tại Hà Nội Việt Nam.

– Ngân hàng phát hành (BIDV) gửi một nhanh chóng ra FIN 700 CẤP Một TÍN DỤNG THƯ đến ngân hàng chiết khấu Ngân hàng Hanseng limited Hồng Kông.

– Theo Swift, mã của người gửi là BIDVVNXXXXX, mã người mua là HASEHKHXXXXX

– 31C: Ngày phát hành: 26/06/2015

– 20: Số L/c: 43110370011111

– 31C: Ngày hết hạn thư tín dụng 31/08/2015

-Loại thư tín dụng:

Hợp đồng này sử dụng thư tín dụng không thể hủy ngang ( Irrevocable letter of credit)

Là loại thư tín dụng mà sau khi được mở thì ngân hàng mở L/C phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền cho tổ chức xuất khẩu và tổ chức nhập khẩu sẽ không được tự ý sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ những nội dung của L/C nếu không có sự đồng ý của tổ chức xuất khẩu. Loại L/C không hủy ngang đảm bảo quyền lợi cho bên xuất khẩu và hiện nay đang được sử dụng phổ biến.

– Tên và địa chỉ các bên liên quan:

Ngân hàng phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển của Việt Nam

Người yêu cầu là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Người hưởng thụ là China trading limited

Ngân hàng thông báo: BIDVNVX431

– 32B; Loại tiền, số tiền

USD 937500

Ở hợp đồng này, sử dụng đồng tiền USD để trao đổi, đây là đồng tiền mạnh và cũng là đồng tiền chung để trao đổi

Lựa chọn USD vì nó ít biến động và thường không biến động nhiều, phổ biến nên nó dễ dàng trao đổi

– 42C: Thời hạn hiệu lực của L/C:

90 ngày kể từ ngày nhìn thấy vận đơn và yêu cầu hối phiếu kí phát có giá trị bằng 100% giá trị hóa đơn

– Cách thực hiện L/C:

Chiết khấu- negotiation

L/C trả ngay, L/C có thể yêu cầu kí phát hối phiếu trả ngay hoặc không

+ Sau khi mở thư tín dụng, người hưởng thụ sẽ kiểm tra L/C và tiến hành giao hàng

+ Người hưởng thụ sẽ lập và xuất trình chứng từ cho ngân hàng yêu cầu chiết khấu

+ Ngân hàng chiết khấu kiểm tra chứng từ và thực hiện chiết khấu

+ Ngân hàng chiết khấu gửi yêu cầu và đòi tiền ngân hàng phát hành

+ Ngân hàng phát hành hoàn tiền cho ngân hàng chiết khấu

– Các điều khoản về giao hàng, vận tải:

+  44C: Ngày giao hàng chậm nhất 31/07/2015

+ 44E: Cảng đi là bất kì cảng nào ở Indonesia, hoặc Singapore hoặc Malaysia

+ 44F: Cảng đến là cảng Hải Phòng Việt Nam

+ 43P, 43T: Cho phép giao hàng từng phần và chuyển tải

– 45A: Mô tả hàng hóa

Tên hàng hóa: Bột giấy tẩy trắng Acacia

Số lượng 1500 ADMT( +/- 10%)

Chất lượng, quy cách phẩm chất: theo đặc điểm kĩ thuật đã đồng ý

Đơn giá: USD625.00/ADMT CIF

Tổng giá trị: USD937,500.000 (+/-10%)

Bao bì , kí mã hiệu,….

– 46A: Những chứng từ được yêu cầu:

+ Bản đầy đủ (3/3) vận đơn sạch

+ 3 bản gốc hóa đơn thương mại

+ 3 bản gốc danh sách đóng gói chi tiết

+ 1 bản gốc và 2 bản photo giấy chứng nhận nguồn gốc

+ Chứng nhận bảo hiểm 2 bản gốc

+ 3 bản gốc giấy chứng nhận phân tích

– 47A: Các quy định khác

L/C này có hiệu lực ngay sau tức khắc khi bạn nhận L/C và không còn tài liệu đính kèm xác nhận nào được gửi sau đó

71B: Phụ phí

Xem 47A

48: Thời hạn thanh toán

21 ngày kể từ ngày giao hàng nhưng trong giá trị của thư tín dụng

– 78: Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng

*  Những rủi ro khi thanh toán bằng thư tín dụng

Đối với người bán:

Mặc dù mở thư tín dụng là người mua cam kết sẽ trả tiền cho người bán, tuy nhiên nếu người xuất khẩu lập hóa đơn thương mại vượt quá số tiền trong thư tín dụng, ngân hàng sẽ từ chối trả tiền.

Rủi ro khi ghi sai, lệch số tài khoản, ngày cấp phát, ….

Rủi ro khi chưa nắm rõ đươc các luật tố tụng, khiếu nại kịp thời đúng chỗ…

Ngân hàng có thể lừa đảo

Đối với người mua:

Việc mở thư tín dụng L/C không đầy đủ và cụ thể có thể khiến người bán lợi dụng sơ hở để cung cấp hàng hóa không đúng mong muốn người mua

Tỷ giá ngoại hối , trang thái ngoại hối ngoại tệ của ngân hàng ảnh hưởng đến cả người bán và người mua

Rủi ro đạo đức khi mà 1 trong 2 bên cố tình không thực hiện đúng với hợp đồng và cam kết thỏa thuận giữa 2 bên.

IV. VẬN ĐƠN (BILL OF LADING)

_ Được ký kết bởi PT. Samddera Alasbuana Lines as agent for carrier name Glory Navigation CO., LTD.

_ B / L No .: PWHG-01

_ Ngày kí kết: Jakarta, ngày 31 tháng tám năm 2015

_ Người nhận hàng:  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bắc Giang, số 166 Nguyễn Thị Lựu II, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang Việt Nam

=> Các lô hàng phải tuân theo lệnh của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng…

_ Thông báo cho bên: người mua

+ Tên: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

+ Địa chỉ:. tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

số tín dụng: 2500ILU150711111

Hàng hóa:

_ Tên hàng hóa: Bao bì giấy Kraft làm từ gỗ cứng đã được tẩy trắng=> hàng hóa được đặt tên theo cách: hàng hóa + đặc tả kỹ thuật

_ Khối lượng tịnh: 1,500.000000 ADMT

_ Tổng trọng lượng: 1,657.460000 MT

_ Tổng số các gói: 6.000 kiện

Giao hàng:

_ Bên giao hàng: các nhà sản xuất

+ Tên: Pulp And Paper Tbk

+ Địa chỉ: Jakarta 10350, Indonesia

_ Cảng bốc hàng: Perawang, Indonesia

_ Cảng dỡ hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam

_ Điểm đến: Hải Phòng Cảng, Việt Nam

_ Tàu: MV. Glory Diligence Voy.111

_ Ngày chất hàng xuống tàu: 31 tháng 8 năm 2015

_ Kí mã hiệu:

+ Tên hàng: BHKP Acacia

+ Tên người mua: Bắc Giang

+ Xuất xứ: Sản xuất tại Indonesia

_ Tàu chuyên chở giao nhận hàng hóa:

+ Tên: Vosa Hải Phòng

+ Điện thoại: 031-3.551.111 / 3.551.111

+ Fax: 031-3551131

+ E-mail: ops.dept@vosahp.com.vn

+ Người chịu trách nhiệm: Ông N.H. A

Nhận xét:

_ Đây là bản “vận đơn sạch” ( trên vận đơn không có những nhận xét, ghi chú xấu hoặc bảo lưu về tình trạng bên ngoài của hàng hóa) được cấp phát bởi Công ty TNHH Glory Navigation. Người gửi hàng chỉ ra rằng hàng hoá đã được kiểm tra và các gói hàng đang trong tình trạng tốt.

_ Vận đơn có các điều khoản cũng như con dấu và chữ ký của bên giao hàng.

_ Số vận đơn gốc là ba. Một vận đơn gốc được gửi cùng với hàng hoá cho người nhận, vận đơn khác được gửi đến người nhận qua bưu điện hoặc các phương tiện khác, một bản gốc còn lại được nắm giữ bởi bên giao hàng. Khi một bản gốc được dùng để giao nhận hàng hoá thì hai bản còn lại sẽ bị vô hiệu.

_ “Cước trả trước”: Vận đơn chỉ ra rằng người gửi hàng phải trả tất cả các hàng hóa, phù hợp với thời hạn thanh toán, cảng CIF Hải Phòng, Việt Nam (Incoterms 2010).

_ Cần được biết thêm thông tin của bên giao (địa chỉ, tel., Fax …).

Nhập khẩu bột giấy từ Trung Quốc
Nhập khẩu bột giấy từ Trung Quốc

V. TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU (THÔNG QUAN)

1.1 Sơ đồ làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu

Mở tờ khai Hải quan

Khi đã kiểm tra đầu đủ chứng từ nhân viên giao nhận sẽ mang bộ hồ sơ tới chi cụng Hải Quan tại cảng đến để làm thủ tục hải quan.

Người giao nhận sẽ đến nộp hồ sơ cho cán bộ Hải Quang để cán bộ Hải Quan nhập mã số thuế kiểm tra điều kiện mở tờ khai của doanh nghiệp và kiểm tra ân hạn thuế, bảo lãnh thuế. Nếu doanh nghiệp còn nợ thuế thì Hải Quan sẽ không tiến hành mở tờ khai vì thế doanh nghiệp phải đóng toàn bộ thuế đã đến hạn nộp vào ngân sách Nhà Nước, thì mới được hải quan chấp nhận mở tờ khai. Trường hợp đã đóng thuế à chưa đưa vào máy thì nhân viên giao nhận yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp hóa đơn đã đóng tiền thuế, để họ xuất trình Hải Quang thuế xem xét, sau khi xem xét và xác nhận doanh nghiệp đã đóng thuế mà chưa lưu vào mấy thì Cán Bộ Hải Quang sẽ tiến hành lưu vào máy và cho mở tờ khai. Trong trường hợp doanh nghiệp mất hóa đơn thuế thì buộc doanh nghiệp phải đóng lại mới được chấp nhận mở tờ khai.

Quy trình luân chuyển tờ khai

Sau khi hoàn thành tiếp nhận và đăng ký hồ sơ, công chức Hải Quan sẽ chuyển hồ sơ sang bộ phận tính thuế. Ở Hải Quan Cảng thì bên cạnh một công chức Hải Quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có một công chức tính thuế ngồi cạnh bên và làm việc trực tiếp với bộ hồ sơ đó.

Nếu tờ khai luồng xanh thfi bộ phận giá thuế sẽ không kiểm tra lại nữa. Nếu tờ khai luồng vàng hoặc đỏ thì hồ sơ sẽ được tính giá trước, sau đó qua thuế vầ bộ phận này sẽ đóng dấu lên lệnh hình thức