Hướng dẫn C/O form AHK mới nhất

Chi tiết kê khai C/O form AHK mới nhất với Indochinapost

Hướng dẫn kê khai chi tiết kê khai C/O form AHK mới nhất, dễ dàng nhất với Indochinapost

Indochinapost xin hân hạnh gửi tới bạn đọc chi tiết khai báo C/O form AHK đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA). Nội dung kê khai C/O form AHK cụ thể như sau:

1/ Ô trên cùng của C/O form AHK:

Ô trên cùng bên phải “Certificate No.” ghi số tham chiếu (do cơ quan, tổ chức cấp C/O ghi). Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, với cách ghi cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: tên viết tắt Nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là “VN”;

b) Nhóm 2: tên viết tắt Nước thành viên nhập khẩu là các nước thành viên AHKFTA, gồm 02 ký tự như sau:

BN: Bờ-ru-nây

MM: Mi-an-ma

KH: Cam-pu-chia

PH: Phi-líp-pin

ID: In-đô-nê-xi-a

SG: Sinh-ga-po

LA: Lào

TH: Thái Lan

MY: Ma-lai-xi-a

HK: Hồng Công, Trung Quốc