Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)

Nhập khẩu màng nhựa polyeste

Phân tích hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste Việt Nam – Italia (Ý)

Các giao dịch thương mại quốc tế không chỉ đem tới những hệ quả tích cực cho nền kinh tế mà còn từng bước giúp Việt Nam rút ngắn sự chênh lệch với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi thế, các hoạt động thương mại quốc tế diễn ra ngày càng phổ biến, giao dịch giữa các thương nhân trong và ngoài nước cũng không ngừng tăng cường. Thông qua phân tích hợp đồng mẫu nhập khẩu màng nhựa, công ty vận tải quốc tế chúng tôi hy vọng hỗ trợ được các doanh nghiệp Việt Nam.

PHẦN III: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

1. Xin giấy phép nhập khẩu

Trong “Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)” , mã HS của hàng hóa là 39206900 – trong biểu thuế Việt Nam là tấm, phiến, màng, lá và dải khác, làm bằng plastic, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hay chưa được kết hợp tương tứ với những vật liệu khác và trong mô tả của tờ khai là màng nhựa polyeste, mã code 1401−01−L, chưa gia công, chưa có vật liệu kết dính, kích thước dài x rộng: 900m x1.81m, nhãn hiệu Decoral, hàng mới 100%

Căn cứ theo Phụ lục I: “Danh mục hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam”, của Thông tư số 103/2015/TT-BTC, các loại màng nhựa chưa gia công,  mới 100% thuộc diện phải xin giấy phép nhậpkhẩu của Bộ Tài Chính.

Nhập khẩu màng nhựa polyeste
Nhập khẩu màng nhựa polyeste

2. Các thủ tục thuộc nghĩa vụ thanh toán

Phương thức thanh toán: Tín dụng thư (L/C) không hủy ngang.

 • Tín dụng thư:
 • VIETNAM JOINT STOCK COMPANY đề nghị mở L/C cho bên bán là công ty ITALIA S.R.L, ngân hàng mở là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, ngân hàng thông báo là BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, Chi nhánh SOAVE, Swift code꞉BAPPIT11
 • Sau khi L/C được phát hành, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam gửi 1 bản sao của L/C CTCP ĐÔng ANH LICOGI  để đối chiếu nội dung L/C với yêu cầu mở L/C và hợp đồng, đảm bảo L/C đã phù hợp với hợp đồng.
 • Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam chuyển L/C đến ngân hàng thông báo là BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, Chi nhánh SOAVE, Swift code꞉BAPPIT22
 • Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA thông báo và chuyển bản gốc L/C cho công ty ITALIA S.R.L
 • Công ty ITALIA S.R.L lập bộ chứng từ thanh toán sau khi giao hàng và gửi đến BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, Chi nhánh SOAVE để được thanh toán (số lượng các giấy tờ thành phần trong bộ chứng từ như trong hợp đồng quy định)
 • Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA chuyển bộ chứng từ cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
 • Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam tiến hành kiểm tra bộ chứng từ phù hợp với L/C và tiến hành thanh toán cho Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA
 • Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ghi có và báo có cho công ty ITALIA S.R.L
 • Ngân hàng HSBC trích tài khoản và báo nợ cho CTCP VIETNAM
 • CTCP VIETNAM xem xét chấp nhận trả tiền cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
 • Ngân hàng HSBC Việt Nam trao bộ chứng từ cho Đông Anh nhận hàng.

3. Thuê tàu/ lưu cước

Theo EXW Incoterms® 2010, người bán hoàn thành xong trách nhiệm giao hàng khi đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua tại nơi giao hàng < xưởng, nhà máy, nhà kho> và không có nghĩa vụ bốc hàng lên phương tiện vận tải < dù có điều kiện hơn về việc này ∕ nếu ng bán bốc hàng thì ng mua phải chịu chi phí, rủi ro về hđ này>, tức là người bán có nghĩa vụ tối thiểu.

 • Như vậy CTCP VIETNAM có nghĩa vụ thuê tàu và chịu mọi chi phí, rủi ro kí hợp đồng vận tải, đồng thời có trách nhiệm thông báo cho công ty ITALIA S.R.L tên tàu, thời điểm và địa điểm giao hàng.

Cụ thể trong Vận đơn đường biển < Original Bill of Lading> có quy định:

 • Cảng bốc hàng꞉ Cảng Renova, Italy
 • Cảng dỡ hàng꞉ Cảng Hải phòng, Việt Nam
 • Địa điểm giao hàng꞉ Cảng Hải phòng, VN
 • Tàu chuyên chở꞉ Tàu viễn dương XIN HONG KONG
 • Thời gian thuê tàu: (không xác định được)
 • Ngày tàu khởi hành: (không xác định được)
 • Ngày chất hàng lên tàu: 24/11/2015
 • Ngày đến dự kiến: (không xác định được)
 • Thông báo tàu đến: (không ghi trong hợp đồng, B/L)
 • Nhận xét:

Ở trong B/L không ghi rõ ngày tàu khởi hành, thời gian bên bán phải thông báo cho người mua về việc tàu đến nên sẽ gây bất lợi cho bên mua trong việc chuẩn bị nhận hàng từ người vận chuyển hoặc chuẩn bị kho bãi để xếp hàng, và trong việc chủ động chuẩn bị làm thủ tục hải quan.

4. Bảo hiểm

Bảo hiểm đơn có thể chuyển nhượng được để bảo chứng (tiền đảm bảo) cho các rủi ro trong quá trình vận chuyển từ các nhà bảo hiểm.

 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Bên mua bảo hiểm: Bên mua
 • Người mua CTCP VIETNAM – công ty chịu trách nhiệm mua bảo hiểm loại A để bảo hiểm cho các rủi ro mà chính CTCP VIETNAM có thể gặp phải trong quá trình vận chuyển hàng từ cơ sở người bán về Cảng Hải phòng
 • Công ty bảo hiểm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 • Công ty được bảo hiểm: CTCP VIETNAM
 • Mã hợp đồng mua bán hàng hóa IM.1111/DA-DE
 • Trụ sở thanh toán bảo hiểm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Địa chỉ: Hanoi, Vietnam

Số điện thoại: 84 4 38211111                         Fax: 84 4 38211111

 • Đồng tiền thanh toán: EUR
 • Điều kiện bảo hiểm: “A” All risk – Bảo hiểm chiến tranh và đình công theo điều khoản chiến tranh và điểu khoản đình công 1.1.82
 • Trong trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hỏng hóc có thể gây ra khiếu nại theo đơn bảo hiểm này thì thông báo phải được gửi ngay lập tức cho đại lí giám định “ Bảo hiểm Bảo Việt, Hanoi, Vietnam” hoặc đại lí Lloyd’s gần nhất. Nếu không có đại lí giám định ở địa phương thì người bảo hiểm có thể yêu cầu một giám định viên có đủ tư cách để giám định. Trừ khi có thỏa thuận khác, người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết khiếu nại không được chứng minh trong biên bản giám định.
 • Trị giá bảo hiểm: 38468 EUR.
 • Ngày mở bảo hiểm: 12/11/2015
 • Nhận xét:

Trong trường hợp này bên công ty cổ phần Việt Nam đã không nêu rõ thời hạn thanh toán phí, điều này sẽ gây bất lợi cho bên được bảo hiểm nếu như khi có rủi ro xảy ra mà bên công ty bảo hiểm trì hoãn việc thanh toán thì người chịu thiệt hại sẽ là CTCP Việt Nam.

Không đề cập đến tỷ lệ phí (Rate) và phí bảo hiểm (Premium). Theo tập quán thương mại, phần tỷ lệ phí và phí bảo hiểm người ta thường không thể hiện trên bản Original và Duplicate trong bộ đơn bảo hiểm.

5. Thông quan nhập khẩu hàng hóa

Khi hàng hóa nhập khẩu về đến cửa khẩu thì bên phía nhập khẩu là Đông Anh tiến hành làm thủ tục hải quan như sau:

 1. Khai tờ khai hải quan và nộp

– Thực hiện khai và nộp qua mạng (sử dụng hệ thống khai báo bằng phần mềm ecuss5)

– Nhận kết quả phân luồng: lô hàng nhập khẩu được phân luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế)

 1. Nộp thuế nhập khẩu và nghĩa vụ tài chính khác
 2. Nhận hàng từ phương tiện vận chuyển đến

Chuẩn bị trước khi tàu tới cảng

–   Trước khi có ETA (Thời gian dự kiến tàu đến): Thu nhập thông tin về tàu Tàu viễn dương XIN HONG KONG , chuẩn bị chứng từ cần thiết để nhận hàng.

 • Địa điểm xếp hàng: Cảng Hải phòng, Việt Nam
 • Địa điểm bốc dỡ hàng: Cảng Hải phòng, Việt Nam

–   Khi nhận được ETA: Chuẩn bị phương tiện lấy hàng, đăng kí kiểm nghiệm.

Quy trình nhận hàng

–   Nhận giấy thông báo hàng đến (NOR), cầm vận đơn đi lấy lệnh giao hàng (D/O).

–   Xác nhận (D/O).

–   Nhận hàng tại cảng

6. Kiếm tra chất lượng hàng hóa, kiểm dịch và giám định hàng

Trong quá trình giao dịch không thấy nhắc đến cơ quan kiểm tra, giám định được thoả thuận khi phát hiện có dấu hiệu hàng hoá bị tổn thất nên việc kiểm tra chất lượng hàng hoá trong giao dịch này chỉ bao gồm việc tự kiểm tra của người bán trước khi xuất hàng và người mua khi nhận hàng.

7. Khiếu nại

Hai bên thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định trong hợp đồng và không có tranh chấp xảy ra trong quá trình đàm phán, kí kết và thực hiện hợp đồng.

Kết quả của giao dịch: Không xảy ra tranh chấp nào trong quá trình thực hiện hợp đồng của hai bên à không có khiếu nại.

Thông qua bài phân tích về hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste, bạn đọc phần nào nắm được quy trình nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng và các chứng từ liên quan.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)