Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định:

“Điều 10. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá:

Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?
Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?

Nội dung ghi nhãn hàng hoá kể cả nhãn phụ phải bảo đảm trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hoá………

2. Hàng hoá được sản xuất, chế biến tại Việt Nam để xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hoá phải chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn.

Căn cứ Điều 25 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định

“Điều 25. Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, đại lý, xuất khẩu, nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Khoản 5.đ Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 14. Vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

đ) Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật;”

Rate this post
0/5 (0 Reviews)