Hàng consol là gì, coloader là gì?

Hàng Consol

Hàng consol là gì, coloader là gì?

  1. Thế nào là hàng Consol?
  2. Thế nào là LCL Coloader?

Trong công việc và giao tiếp với hầu hết khách hàng có hàng hoá xuất khẩu thì có rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề hàng lẻ (LCL / Console/ Shipping LCL)…

Trên đây là 2 câu hỏi hay gặp trong quá trình làm việc vận chuyển…Tất nhiên còn rất nhiều vấn đề liên quan đến LCL nữa và mình sẽ cập nhật trong loạt bài gần nhất tới đây.

Hàng Consol
Hàng Consol
  1. Thế nào là hàng consol?

Trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hoá, LCL viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Less than Container Load, dịch nghĩa là hàng xếp không đủ một container. Cụm từ này mô tả cách thức vận chuyển hàng hoá khi chủ hàng không đủ hàng để đóng nguyên một container, mà cần ghép chung với một số lô của chủ hàng khác. Khi đó, công ty dịch vụ sẽ kết hợp nhiều lô hàng lẻ (LCL shipments), sắp xếp, phân loại và đóng chung vào container, sau đó thu xếp vận chuyển từ cảng xếp tới cảng đích. Việc kết hợp đóng chung như vậy gọi là gom hàng, hay consolidation. Hàng LCL (còn gọi là hàng lẻ, hay hàng consol) được phân biệt với hàng FCL (Full Container Load), tức là hàng đủ xếp nguyên container, mà không cần ghép với lô hàng khác.

  1. Thế nào là LCL co-loader?

Trong thực tế, những lô hàng LCL trong cùng container không phải lúc nào cũng đi đến cùng một cảng đích. Nhiều khi, chúng chỉ được vận chuyển chung container trên một chặng đường nào đó, sau đó lại được dỡ ra và sắp xếp vào những container khác (reload) trước khi đi tiếp. Trên thị trường hiện nay hầu hết những người sale hàng lẻ thường thông qua các công ty FWD. Sale hàng lẻ được gọi là những người gom hàng. Như vậy khi 1 khách hàng book qua FWD thì FWD phải book lên consol, việc này đã coload lên 1 lần. Nếu 1 khách hàng book hàng qua FWD1 sau đó FWD1 book sang FWD2, rồi FWD2 mới book lên consol thì đã coload 2 lần. Như vậy, LCL co-load là hàng lẻ phải chuyển tải sang container khác để đi tới cảng đích.

Ưu Điểm : Có thể khách hàng có được giá tốt hơn, vì những mối quan hệ “hữu nghị”

Nhược điểm : Hàng coload thì khách hàng không làm