Giấy phép xuất khẩu gạo

Hỏi: Giấy phép xuất khẩu gạo

Trả lời:

Theo quy định hiện hành gạo là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Vì vậy muốn được xuất khẩu gạo doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 Về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010.

5/5 - (2 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)