Giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa

Giai phong hang cho ket qua giam dinh

Giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa

 

Hỏi: 

Bên em nhập một lô hàng nhưng xui sao lại được mấy bác hải quan đề nghị lấy mẫu yêu cầu Phân tích phân loại (PTPL) – giám định lại mã HS và công ty đã làm công văn xin giải phóng hàng và cam kết nộp thuế đầy đủ thuế chênh lệch tiền phạt chậm nộp sau khi có kết quả giám định. Vậy trong thời gian chờ đợi kết quả PTPL bên em có quyền buôn bán lô hàng trên không? Em cảm ơn

Đáp:

Vướng mắc nêu trên, Indochinapost xin được giải đáp cho bạn như sau:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan quy định:

“Điều 36. Giải phóng hàng hóa

1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;

b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan”.

– Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

2. Đối với trường hợp giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa:

a) Trách nhiệm của người khai hải quan

a.1) Khai thông tin đề nghị giải phóng hàng trên Tờ khai hải quan theo hướng dẫn khai báo tại phụ lục II kèm Thông tư này; Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy thì ghi “Đề nghị giải phóng hàng” tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan;

a.2) Thực hiện nộp thuế hoặc bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, tự tính thuế;

a.3) Thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Cơ quan hải quan kiểm tra các điều kiện giải phóng hàng và phản hồi cho người khai hải quan;

b.2) Căn cứ kết quả giám định, phân loại, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo cho người khai hải quan để khai bổ sung (nếu có);

b.3) Trường hợp phải khai bổ sung mà người khai hải quan không thực hiện việc khai bổ sung thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định tại điểm b.7 khoản 3 Điều 20 Thông tư này;

b.4) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ đề nghị của người khai hải quan, hồ sơ hải quan để quyết định việc giải phóng hàng“.

Căn cứ quy định nêu trên, Indochinapost khuyến nghị bạn thực hiện nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 để được xem xét việc giải giải phóng lô hàng. Trường hợp, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan chấp thuận cho giải phóng lô hàng (cho phép nhập khẩu), Công ty được phép buôn bán, sử dụng hàng hóa và thực hiện đúng cam kết về việc hàng hoá không thuộc diện cấm nhập khẩu và phải thực hiện về thuế theo xác định của Chi cục Hải quan dựa trên kết quả phân tích.

Hi vọng rằng thông tin chúng tôi cung cấp đã phần nào giúp bạn giải quyết vấn đề.

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)