Danh mục phương tiện PCCC yêu cầu phải kiểm định

Danh mục phương tiện PCCC yêu cầu phải kiểm định

I. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy:


Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hoá chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ, gồm các loại sau:

STT Nhóm phương tiện chữa cháy Loại phương tiện
1 Phương tiện chữa cháy cơ giới – Các loại xe chữa cháy thông thường: xe chữa
cháy có téc, xe chữa cháy không téc
(xe bơm);
– Các loại xe chữa cháy
đặc biệt: xe chữa cháy sân
bay, xe chữa cháy rừng, xe chữa cháy hoá chất, xe chữa cháy xăng dầu, dầu khí, xe chữa cháy chống biểu tình gây rối

– Máy bay chữa cháy;
– Tàu, xuồng chữa cháy;
– Các loại xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy: xe
thang, xe nâng, xe chỉ huy, xe thông tin ánh sáng, xe trạm bơm, xe chở nước, xe chở phương tiện, xe chở quân, xe chở hoá chất, xe cấp cứu sự
cố, xe hút khói, xe kỹ thuật.
– Các loại máy bơm chữa cháy: máy bơm khiêng
tay,máy bơm rơmoóc, máy bơm nổi
2 Phương tiện chữa cháy thông dụng Các loại vòi, ống hút chữa cháy;
– Các loại lăng chữa cháy;
– Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ;
– Các loại giỏ lọc;
– Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy;
– Các loại thang chữa cháy;
– Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy): bình bột, bình bọt, bình khí…
3 Chất chữa cháy Nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy bọt hoà không khí.
4 Vật liệu và chất chống cháy – Sơn chống cháy;
– Vật liệu chống cháy;
– Chất ngâm tẩm chống cháy.
5 Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân – Trang phục chữa cháy: quần, áo, mũ, ủng, găng
tay, thắt lưng, khẩu trang chữa
cháy, ủng và găng tay cách điện, quần áo cách nhiệt;
– Mặt nạ phòng độc lọc độc, mặt nạ phòng độc
cách ly, khẩu trang lọc độc, các máy san nạp khí cho mặt nạ phòng độc.
6 Phương tiện cứu người – Dây, đệm, thang và ống cứu người.
7 Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ – Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng điều khiển bằng khí nén và bằng điện.- Kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng…
8 Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy – Bàn chỉ huy, lều chỉ huy chữa cháy;
– Hệ thống chỉ huy hữu tuyến;
– Hệ thống chỉ huy vô tuyến
9 Các hệ thống báo cháy và chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động;
– Hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy vách
tường.

 

II. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải kiểm định:

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an. Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải kiểm định gồm các loại phương tiện sau:

1. Các phương tiện PCCC cơ giới: Các loại xe chữa cháy và xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy; máy bay chữa cháy; tàu, xuồng chữa cháy; các loại máy bơm chữa cháy.

2. Phương tiện chữa cháy thông dụng: Vòi, ống hút chữa cháy; lăng chữa cháy; đầu
nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ; trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; thang chữa cháy; bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy)

3. Chất chữa cháy: Dung dịch chữa cháy với nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy.

4. Vật liệu và chất chống cháy: Sơn chống cháy; vật liệu chống cháy, ngăn cháy; chất ngâm tẩm chống cháy.

5. Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân: Trang phục chữa cháy: quần, áo, mũ, ủng, găng tay, thắt lưng, khẩu trang chữa cháy, ủng và găng tay cách điện, quần áo cách nhiệt; mặt nạ phòng độc, khẩu trang lọc độc, các máy san nạp khí cho mặt nạ phòng độc.

6. Phương tiện cứu người: Dây, đệm, thang và ống cứu người.

7. Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ: Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng; kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng…

8. Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy: Bàn chỉ huy, lều chỉ huy chữa cháy; hệ thống chỉ huy.

9. Các hệ thống và thiết bị của các hệ thống phòng cháy chữa cháy: Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động; hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy vách tường..

(Không kiểm định dụng cụ PCCC thô sơ)