Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021

van-tai-noi-dia-uy-tin

Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021

 
Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021.Tháo gỡ khó khăn trong việc nộp các chứng từ GIẤY thuộc hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử trong thời gian giãn cách xã hội.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, ngày 11/8/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn hỏa tốc số 3980/TCHQ-GSQL v/v hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Cong-van-3980/TCHQ-GSQL
Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021

1. Về việc nộp hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử:

Người khai hải quan khai và nộp đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16, điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính cho cơ quan hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để giải quyết thủ tục hải quan.
Trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định người khai hải quan phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực… khi làm thủ tục hải quan, nếu người khai hải quan khai thông ti đề nghị được chậm nộp thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin đề nghị chậm nộp tại chỉ tiêu thông tin “phần ghi chú” trên tờ khai hải quan điện tử gửi cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ để xem xét quyết định gia hạn thời gian nộp bản giấy theo quy định các chứng từ này trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Đối với giấy phép, khi tiếp nhận bản scan do người khai gửi kèm tờ khai hải quan, công chức tiếp nhận phải thực hiện cập nhật thông tin theo dõi trừ lùi trên hệ thống E-Customs5 theo hướng dẫn tại công văn số 8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019 của Tổng cục Hải quan.
Khi kiểm tra hồ sơ, công chức tiếp nhận phải kiểm tra đối chiếu thông tin bản scan giấy phép do người khai hải quan gửi qua hệ thống với thông tin trừ lùi giấy phép trên hệ thống E-Customs5 đảm bảo còn đủ số lượng như khai báo trên tờ khai.
Trường hợp phát hiện lượng hàng ghi trên giấy phép đã được sử dụng để nhập khẩu hết hoặc không còn đủ số lượng để nhập khẩu thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Người khai hải quan phải nộp bổ sung bản giấy các chứng từ được chậm nộp nêu trên cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Riêng đối với trường hợp bất khả kháng doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách/cách ly/phong tỏa theo chỉ thị của Chính phủ hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, người khai hải quan không thể nộp dúng thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi hết thời gian giãn cách/ cách ly/ phong tỏa theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người khai hải quan phải nộp bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan hải quan.
Trường hợp quá thời hạn nêu trên, người khai hải quan chưa nộp bản giấy các chứng từ nêu trên thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định.
Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chuyển thông tin cho đơn vị kiểm tra sau thông quan thuộc Cục để thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định và chuyển thông tin cho đơn vị quản lý rủi ro thuộc Cục thực hiện áp dụng tiêu chí phân luồng đỏ để kiểm tra đánh giá việc chấp hành pháp luật của người khai hải quan.

2. Thành lập các Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19 như: vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm…tại cả 3 cấp: Chi cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.
Các Tổ hỗ trợ sẽ tiếp nhận, xử lý 24/7 các vướng mắc của người khai hải quan liên quan đến thủ tục hải quan đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định.
Hình ảnh Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, không phải cung cấp thông tin, chứng từ không đúng quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./f KT. TÓNG CỤC TRƯỞNG PHOEO CỤC TRƯỜNG Nơi nhận: Như trên; Bộ trưởng Hồ Đức Phác; Thứ trưởng Vũ Tháị Mai, TCT Nguyễn Văn Cần. -Các Đ/c Phó Tổng cục trưởng; Các Vụ, Cục: VPTC, GSQL, KĐHQ TXNK, QLRR ĐTCBL, PC, CCHĐH; -Lưu: VT, GSQL (3b). TÃNG Xuân Thành'
Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021.
 
Indochinapost hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!
 
Rate this post
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.