Công ty mua nguyên vật liệu tại thị trường trong nước để phục vụ sản xuất.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHĂN MẶT, KHĂN ƯỚT CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG?

Hỏi:

1. Công ty mua nguyên vật liệu tại thị trường trong nước để phục vụ sản xuất, tuy nhiên có một số hàng bị lỗi phải xuất trả lại cho doanh nghiệp trong nước. Vậy công ty phải làm thủ tục như thế nào?
2. Công ty mua nguyên vật liệu tại thị trường trong nước để phục vụ sản xuất. Theo yêu cầu của Công ty mẹ tại Ba Lan phải xuất sang Công ty mẹ một số nguyên vật liệu để kiểm nghiệm (không mua bán, không nhập ngược về Việt Nam). Vậy công ty phải làm thủ tục như thế nào
(khách hàng | 28/03/2016 | 474 lượt xem )

Trả lời:

Indochina Post trả lời câu hỏi của quý khách hàng như sau:

1/ Với thắc mắc 1:

Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;”

Quan hệ mua bán giữa DNCX và DN nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, lô hàng DNCX đã mua của DN nội địa bị lỗi nay phải trả thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, làm thủ tục hải quan xuất tại chỗ theo loại hình B13.

2/ Với thắc mắc 2:

Trường hợp Công ty phải xuất sang Công ty mẹ nguyên liệu đã mua nhằm mục đích kiểm nghiệm chất lượng,…thì công ty thi thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức gửi hàng mẫu, không thanh toán. Thủ tục, hồ sơ xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Trước khi mở tờ khai, đề nghị Công ty có công văn gửi Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan thông báo để được xem xét, hướng dẫn.

Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, hàng hóa trường hợp này mở theo loại hình H21.

Indochina Post đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện.

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)