Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Vậy, căn cứ vào luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016, nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì các trường hợp được hoàn thuế bao gồm:

1. Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Đối với hàng hóa xuất khẩu, đã nộp thuế nhưng không sử dụng ở nước ngoài mà được nhập khẩu trở lại Việt Nam trong thời gian quy định thì sẽ được hoàn lại thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu. Bao gồm:

  • Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng được nhập khẩu trở lại Việt Nam.
  • Hàng hóa do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thông qua các dịch vụ bưu chính hay dịch vụ chuyển phát nhanh đã nộp thuế nhưng không giao được cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài mà phải nhập khẩu lại về Việt Nam.
Hàng xuất khẩu tái nhập được hoàn thuế
Hàng xuất khẩu tái nhập được hoàn thuế

Theo đó, người nộp thuế phải có trách nhiệm kê khai trên tờ khai hải quan của hàng hóa tái nhập một cách chính xác và trung thực. Đối với hàng hóa mua bán theo hợp đồng thương mại cần phải kê khai chính xác số hợp đồng, ngày hợp đồng và đối tác mua hàng.

Cơ quan Hải quan sẽ có trách nhiệm kiểm tra thông tin và giải quyết việc hoàn thuế cho cá nhân, doanh nghiệp đó.

2. Hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu phải tái xuất

Hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không mua bán và sử dụng tại Việt Nam mà được tái xuất khẩu trở lại thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế khi xuất khẩu lại mặt hàng đó. Bao gồm: 

  • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nhưng được tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Tuy nhiên, việc tái xuất phải do người nhập khẩu ban đầu hoặc người được ủy thác thực hiện.
  • Hàng hóa nhập khẩu do tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đã nộp thuế nhưng không giao được cho người nhận hàng hóa, phải tái xuất
  • Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế sau đó bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định
  • Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước ngoài.

Với điều kiện người nộp thuế phải thực hiện khai hải quan hàng tái xuất một cách chính xác và trung thực. Việc này phải do chính người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người này ủy thác thực hiện. Phải kê khai chính xác số hợp đồng, ngày hợp đồng, đối tác mua hàng đối với mua bán theo hợp đồng thương mại.

Sau đó, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra thông tin và giải quyết việc hoàn thuế cho cá nhân, doanh nghiệp đó.

3. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

Hàng nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khảu
Hàng nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh trong nước, tuy nhiên sản phẩm của nó không được sử dụng trong nước mà xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu. Bao gồm:

  • Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa
  • Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu
  • Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.

4. Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất

Với các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển mà đã nộp thuế thì sẽ được hoàn thuế. Trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Người nộp thuế thực hiện việc kê khai tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa trong thời gian sử dụng và được lưu giữ tại Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc kê khai của mình khi đã đề nghị cơ quan Hải quan hoàn thuế.

Mọi thông tin phải được thực hiện chính xác và trung thực.

5. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu

Người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế xuất nhập khẩu nhưng thực chất  không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế.

Nếu số tiền được hoàn dưới 50.000 đồng Việt Nam thì sẽ không được hoàn thuế. Áp dụng đối với cả bốn trường hợp nêu trên.

Trên đây là tổng hợp của chúng tôi về các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu một cách chính xác và đầy đủ. Quý khách có thể tham khảo để biết thêm thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu.

Nếu Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hãy liên hệ với Indochinapost – Công ty chuyển phát nhanh giá rẻ, uy tín hàng đầu.

Indochinapost hân hạnh được phục vụ Quý khách.

 Tham khảo thêm: Dịch vụ xin giấy phép xuất khẩu của Indochina Post. Dịch vụ vận tải hàng không. Khai báo hải quan

Rate this post
0/5 (0 Reviews)