Bản chỉ thị sửa đổi của hải quan

Xin qua canh hang hoa qua lanh tho Viet Nam

Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan bao gồm:

  • Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
  • Mã phân loại kiểm tra
  • Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai
  • Ngày đăng kí
  • Số tờ khai đầu tiên
  • Mã loại hình
  • Ngày thay đổi đăng kí
  • Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai
  • Mã bộ phận xử lý tờ khai
  • Thời hạn tái nhập, tái xuất

Bạn đọc vui lòng xem chi tiết tại đây:

Ban-chi-thi-sua-doi-cua-Hai-quan-nhap-khau

1/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)