Xin cấp phép nhập khẩu hóa chất ở đâu?

Hỏi: Xin cấp phép nhập khẩu hóa chất ở đâu?

Trả lời:

Indochina Post trả lời câu hỏi: “Xin cấp phép nhập khẩu hóa chất ở đâu?” như sau:

– Căn cứ Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

– Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BCT ngày 11/4/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma tuy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ công nghiệp.

– Căn cứ Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học.

“Do mặt hàng hoá chất phải có tài liệu kỹ thuật/ hoặc phải qua phân tích giám định để xác định chính xác thành phần cấu tạo, mới xác định chính xác các chính sách liên quan. Cụ thể mặt hàng hoá chất chịu điều chỉnh bởi nhiều danh mục chuyên ngành như: Danh mục hàng NK phải có Giấy phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương (Danh mục hoá chất Bảng I, II, III – Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014), nhập khẩu phải có giấy phép (tiền chất – Phụ lục 1, Thông tư số 01/2006/TT-BCT), nhập khẩu phải khai báo hoá chất (Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP), nhập khẩu phải kê khai đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu (Phụ lục 4, Thông tư số 01/2006/TT-BCT) …”

Indochina Post đề nghị Công ty căn cứ vào thành phần cấu tạo, công dụng và tên gọi thương phẩm của hóa chất thực tế nhập khẩu và đối chiếu với các quy định trên để kiểm tra xem mặt hàng hóa chất của mình thuộc danh mục nào và thực hiện theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Cục Hóa chất – Bộ Công Thương hoặc Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)