Tư vấn thủ tục nhập khẩu giống cây trồng- Indochina Post

Tư vấn thủ tục nhập khẩu giống cây trồng- Indochina Post

Theo Điều 14 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc nhập khẩu giống cây trồng phải tuân theo các quy định sau:

 1. Nhập khẩu có giấy phép

Đối với giống cây trồng chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, hoặc chưa có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp, nếu thương nhân muốn nhập khẩu thì phải xin giấy phép từ Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cục Trồng trọt.

 1. Nhập khẩu không cần giấy phép

Đối với giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hoặc có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, thương nhân có thể nhập khẩu mà không phải xin phép.

Các công ty có thể tham khảo hoặc nhận tư vấn về thủ tục nhập khẩu giống cây trồng khi liên hệ trự tiếp với Cục trồng trọt và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam:

Đối với giống cây trồng nông nghiệp:

 • Cục Trồng trọt
 • Website: www.cuctrongtrot.gov.vn
 • Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” – Văn phòng Cục Trồng trọt
 • Địa chỉ: Nhà A6A, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967
 • Email: vanphongctt@gmail.com

Đối với giống cây trồng lâm nghiệp:

 • Tổng cục Lâm nghiệp
 • Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
 • Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
 • Điện thoại: 04.3843.8792 Fax: 04.3843.8793
 • Email: ln@mard.gov.vn

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn mặt hàng “hạt giống măc ca” thuộc diện phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục nhập khẩu giống cây trồng, quý khách có thể liên hệ công ty chúng tôi Indochina Post. Chúng tôi, hơn thế nữa có thể hỗ trợ quý khách thông quan xuất nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

5/5 - (2 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)