Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Chuyển hàng tiểu ngạch từ Thanh Hải, Trung Quốc tới Việt Nam

Chuyển hàng tiểu ngạch từ Thanh Hải, Trung Quốc tới Việt Nam nhanh, hiệu quả Từ lâu xuất nhập khẩu tiểu ngạch đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người và xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng như ti vi, báo chí. Chuyển hàng tiểu ngạch từ Thanh Hải, Trung Quốc tới Việt Nam...