Iowa

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN TỪ BÀ RỊA – VŨNG TÀU SANG PHNOM PENH (CAMPUCHIA) CỦA INDOCHINA NHANH GỌN – HIỆU QUẢ

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ BÀ RỊA – VŨNG TÀU SANG PHNOM PENH BẰNG ĐƯỜNG BIỂN – ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI INDOCHINA POST NHANH GỌN, HIỆU QUẢ. Hiệp định vận tải thủy Việt Nam – Campuchia được ký kết từ năm 2009 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa hai nước trong...