Chuyển phát nhanh chứng từ, bưu phẩm từ Việt Nam đi Bỉ chất lượng cao

Chuyển phát nhanh chứng từ, bưu phẩm từ Việt Nam đi Bỉ chất lượng cao Bỉ có nền kinh tế toàn cầu hoá mạnh với cơ sở hạ tầng liên kết chặt chẽ với các thành viên chau Âu khác. Việt Nam có quan hệ thương mại lâu năm với Bỉ. Phục vụ nhu cầu của khách hàng, IndochinaPost xin cung...