Chuyển phát nhanh chứng từ, tài liệu từ TP Hồ CHí Minh đi Ả Rập

Dịch vụ chuyển phát nhanh chứng từ, tài liệu từ Tp Hồ Chí Minh đi Ả Rập Saudi

Dịch vụ chuyển phát nhanh chứng từ, tài liệu từ Tp Hồ Chí Minh đi Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi có nền kinh tế chỉ huy, dựa trên dầu mỏ với khoảng 75% thu ngân sách và 90% thu nhập xuất khẩu đến từ công nghiệp dầu mỏ. Quốc gia này phụ thuộc nhiều vào công nhân ngoại quốc,...