Vận chuyển tiểu ngạch Hồ Chí Minh – Phongsaly an toàn, giá rẻ.

Vận chuyển tiểu ngạch Hồ Chí Minh - Phongsaly an toàn, giá rẻ. Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Phongsaly hiện nay đang rất phát triển, đây là đất nước láng giềng anh em với đất nước ta, việc giao thương buôn bán hiện nay. Trong đó xuất nhập khẩu tiểu ngạch đang gia tăng nhanh chóng....